Koninklijk Actuarieel Genootschap zoekt een

Koninklijk Actuarieel Genootschap zoekt voorzitter(s) tuchtrechtspraak

Deel deze vacature:

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de beroepsvereniging voor actuarissen en actuarieel analisten. Deze actuariële professionals zijn voornamelijk werkzaam bij  pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en consultancy-organisaties. Actuariële professionals maken financiële risico’s inzichtelijk en bieden (strategische) adviezen voor bedrijven en instellingen.

Tuchtrechtspraak

Evenals bij andere beroepen (waaronder accountants, advocatuur) zijn actuarissen en actuarieel analisten gebonden aan (interne) regelgeving; dat varieert van een aanwijzing met een voorwaardelijk verplicht karakter tot wet- en regelgeving en strikte beroepsreglementering. Voor het borgen van naleving van regelgeving kent het AG een tuchtrechtregeling. Deze tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door het College van Rechtspraak en in hoger beroep door de Raad van Beroep.

Samenstelling en taak van het College en de Raad

Het College van Rechtspraak is belast met de behandeling van klachten en beoordeelt hierbij of en in hoeverre een actuaris of actuarieel analist zich in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden heeft gehouden aan de standaarden die geldend zijn voor de beroepsgroep. Klachten kunnen in dat kader gaan over de deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de actuaris en actuarieel analist.

Het College bestaat uit een voorzitter en één of meer plaatsvervangende voorzitters die met een bij de wet ingestelde rechtspraak zijn belast, en twee of meer actuariële professionals.

De Raad van Beroep is belast met de behandeling van beroepen ingesteld tegen beslissingen van het College van Rechtspraak en bestaat uit een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters die met een bij de wet ingestelde rechtspraak zijn belast, twee of meer juristen die werkzaam dienen te zijn als rechter in de rechterlijke macht of werkzaam zijn als advocaat, en twee of meer actuarissen en/of actuarieel analisten.

Het College van Rechtspraak en de Raad van Beroep worden ondersteund door een juridisch vakkundig secretariaat.

Vacature

Het AG wil graag in contact komen met kandidaten die het aanspreekt om als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zitting te nemen in het College van Rechtspraak of de Raad van Beroep van het AG.

Bijzonderheden

De leden van het College van Rechtspraak en de Raad van Beroep worden voor een periode van 4 jaar benoemd door het Bestuur van het AG. Voor wat betreft de werkbelasting kunt u, op basis van ervaringen in de afgelopen periode, naar verwachting een of hooguit enkele malen betrokken worden bij de behandeling van een zaak.

Informatie over de beroepsvereniging en het werkveld van actuaris en actuarieel analist alsook het Reglement voor de Rechtspraak wordt u uiteraard toegezonden indien u geïnteresseerd bent in de functie van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. Indien gewenst, bestaat ook een gesprek met een van de huidige of voormalige voorzitters tot de mogelijkheden.

Belangstelling?

Mocht u geïnteresseerd zijn om als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zitting te hebben in het College van Rechtspraak dan wel de Raad van Beroep van het Koninklijk Actuarieel Genootschap dan komen we graag in contact met u. Een email aan Wies de Boer AAG, senior beleidsmedewerker bij het AG, is in dat geval voldoende (Wies.deboer@actuarieelgenootschap.nl). Voor aanvullende vragen kunt u ook telefonisch bij haar terecht op nummer 06 2902 0006.

Deel deze vacature:

Scroll naar boven