College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zoekt een

Lid Adviescommissie bezwaarschriften: Deskundige

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Deel deze vacature:

Lid Adviescommissie bezwaarschriften: Deskundige
Ede

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

Onze uitdaging
De onafhankelijke en externe Adviescommissie voor de bezwaarschriften van het Ctgb heeft tot taak het college te adviseren over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Door het vertrek van een van de commissieleden, zoekt het Ctgb een Lid Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb.

Waardoor
De Adviescommissie voor de bezwaarschriften is een commissie bestaande uit externe juristen en inhoudelijk deskundigen. De Adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden en wordt ondersteund door een secretaris. Momenteel bestaat de Adviescommissie, naast de voorzitter, uit zes leden, zodat er per zitting voldoende leden zijn om de benodigde bezetting te kunnen realiseren.

De Adviescommissie geeft het college advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Hiertoe houdt de adviescommissie een (openbare) hoorzitting. Uiteraard is de Adviescommissie bevoegd om rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen die nodig zijn om tot een gewogen advies te komen. Tevens kan de Adviescommissie besluiten nader onderzoek te doen.

Waarmee
Om een goede invulling aan deze functie te geven, heb je het volgende nodig:

 • WO opleiding en aantoonbare ervaring op één van de wetenschappelijke aspecten van het werkterrein van het Ctgb (toxicologie, milieu, arbeidsomstandigheden, werkzaamheid);
 • Affiniteit met toepassing van Nederlands en Europees recht;
 • Ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke, wetenschappelijke en internationale omgeving;
 • Kennis van risicobeoordeling;
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels;
 • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met het werk(terrein) van het Ctgb;
 • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.

Waarvoor
Leden van de Adviescommissie worden door het college benoemd. Een lid van de Adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het college en de ministeries waaraan het College verantwoording aflegt (LNV, I&W, VWS en SZW) voor zover dit het werkterrein van het Ctgb betreft. Leden kunnen ook geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van het college.

Voorwaarden

 • Benoeming geldt voor een periode van 5 jaar en kan
 • maximaal 1 keer worden verlengd.
 • De Adviescommissie komt ca. 1 keer per maand bijeen.
 • Leden ontvangen een vastgestelde vergoeding per vergadering, en een reiskostenvergoeding.

Wanneer
Enthousiast? Stuur je motivatie (in het Nederlands) en cv dan vóór 6 november 2023 naar door te klikken op de sollicitatiebutton. De eerste gesprekken zijn gepland op 15 november 2023.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mevrouw Hanny Geerdink, telefoonnummer 0317-471810. Voor overige informatie verwijzen wij naar onze online informatie op www.ctgb.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 17 oktober 2023
Verloopdatum: 11/06/2023

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Dienstverband

Vast

Aanstelling

Parttime

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Ede

Provincie

Gelderland
Scroll naar boven