Stichting Inlichtingenbureau via Aardoom & de Jong zoekt een

Lid toezichthoudend bestuur | Stichting Inlichtingenbureau

Deel deze vacature:

Voor Stichting Inlichtingenbureau is Aardoom & de Jong op zoek naar een bestuurslid met een bestuurskundige of juridische achtergrond en veranderkundige ervaring. We zoeken een bestuurslid met een brede maatschappelijke belangstelling die specifiek kennis heeft op het gebied van privacybescherming. De stichting is in transitie naar een Raad van Toezicht model en dat betekent dat de bestuursleden in de toekomst mogelijk onderdeel gaan uitmaken van een Raad van Toezicht. Heb jij affiniteit met de missie en doelstellingen van Stichting Inlichtingenbureau en ben jij voor tenminste twee jaar beschikbaar voor deze toezichthoudende functie, dan gaan we graag met je in gesprek.

Lid toezichthoudend bestuur | Stichting Inlichtingenbureau
Utrecht

Context functie

Stichting Inlichtingenbureau kent zoals alle stichtingen een bestuur. De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur door (de medewerkers van) de organisatie. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de stichting en is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de werkzaamheden binnen de stichting.

Het bestuur geeft ‘op afstand’ sturing aan de organisatie, voornamelijk aan de hand van het bespreken en vaststellen van planning-en-controldocumenten (o.a. jaarplan, jaarverslag/jaarrekening, die door de organisatie worden voorbereid) en het bepalen van overige beleidslijnen en het beantwoorden van beleidsvragen.

De directeur en de ambtelijk secretaris zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen en bereiden de vergaderingen inhoudelijk voor, in overleg met de voorzitter van het bestuur. Er vinden ongeveer vijf vergaderingen per jaar plaats.

De samenwerking tussen bestuur, directeur en organisatie wordt als prettig, constructief en open ervaren. Het bestuur vergadert ongedwongen en efficiënt, is kritisch op de inhoud, maar ‘losser’ in de vorm. Het bestuur bestaat uit vijf leden, dit is inclusief de voorzitter.

Op dit moment is er nog sprake van een bestuur-model, maar de stichting is in transitie naar een Raad van Toezicht model en daarmee worden leden van het bestuur in de toekomst mogelijk lid van de Raad van Toezicht.

Wie ben je en wat breng je mee?

Het is gewenst dat de leden van het bestuur van Stichting Inlichtingenbureau beschikken over:

 • Affiniteit met de missie en doelstellingen van de Stichting Inlichtingenbureau.
 • (Ruime) bestuurlijke ervaring.
 • Het vermogen om goed samen te werken.
 • Een onafhankelijke opstelling (geen zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak).
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.
 • Herkenbaarheid en gezag bij de belangrijkste stakeholders.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Bereidheid en vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • Integer en transparant.
 • Zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Betrokken en nieuwsgierig.
 • Luisterend oor en sparringpartner.
 • (Zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling.

Het nieuwe bestuurslid beschikt naast de algemene kwaliteiten en persoonskenmerken over specifieke expertise met betrekking tot:

 • Veranderkundige vraagstukken.
 • Vormgeving van informatiesamenleving, digitale overheid en dienstverlening.
 • Bestuurlijk/juridische besluitvormingsprocessen.
 • De toepassing van privacykaders in ketenverband en de verantwoording daarover (compliance).

Organisatie

De informatie van het Inlichtingenbureau stelt gemeenten in staat om te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten leveren hiervoor gegevens over burgers aan bij het Inlichtingenbureau, die vervolgens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij andere overheidsinstanties. Het aanleveren en verzamelen van informatie loopt hierdoor via één centraal informatieknooppunt. Dit is efficiënter en veiliger dan 345 gemeenten die afzonderlijkheid informatie moeten opvragen bij de verschillende instanties. Meer informatie over het Inlichtingenbureau is te vinden op de website: www.inlichtingenbureau.nl.

Wat biedt Stichting Inlichtingenbureau?

Het nieuwe bestuurslid zal door de minister van SZW worden benoemd. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn vervolgens aansluitend herbenoembaar. Het bestuur van Stichting Inlichtingenbureau vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding van € 240,- per vergadering. De standplaats voor vergaderingen is Utrecht (Stichting Inlichtingenbureau) en de vergaderingen vinden in de regel plaats op een vrijdagochtend.

Procedure

De leden van het bestuur willen gezamenlijk een goede afspiegeling van de samenleving vormen (in gender, leeftijd, werkervaring, culturele achtergrond etc.). Dit zal een aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat het Inlichtingenbureau zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De curricula vitae van de meest geschikte kandidaten worden aan de selectiecommissie gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 20 april 2023 tegemoet.

Voor deze procedure kan rekening worden gehouden met de volgende planning:

 • Sluiting reactietermijn vacature – 20 april 2023
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong – week 16-17
 • Presentatie kandidaten aan de selectiecommissie – week 18
 • Selectiegesprekken bij SZW – 11 mei 2023
 • Optioneel tweede ronde selectiegesprekken – nader te bepalen.

Meer informatie?

Patricia Kruisbrink
06 4178 1139 | patricia@aardoomendejong.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 3 april 2023
Verloopdatum: 20/04/2023

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Utrecht

Provincie

Utrecht
Scroll naar boven