Gemeente Nieuwegein zoekt een

Secretaris bezwaarschriftencommissie

De gemeente Nieuwegein is een ambitieuze gemeente die volop in beweging is. Op alle bestuursrechtelijke besluiten die we nemen is een bezwaarprocedure mogelijk voor de belanghebbenden bij dat besluit. De bezwaarschriften worden in eerste instantie via een traject van informele geschiloplossing opgepakt. Als die informele bemiddeling het bezwaar niet wegneemt, volgt de formele bezwaarprocedure. De formele bezwaarprocedure verloopt via de commissie voor bezwaarschriften. Bij Nieuwegein is dit een ervaren en actieve commissie. Voor deze taak zoeken wij een nieuwe collega die in overleg met de andere secretarissen en de administratief juridisch medewerker, zorgt voor het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Je adviseert het college en de burgemeester over ingekomen bezwaarschriften en zorg dat een integrale heroverweging plaats vindt én je zorgt ervoor dat dit binnen de wettelijke termijnen wordt gedaan. Daarnaast behandel je WOBverzoeken en zorg je dat ook deze binnen de wettelijke termijn, met input van de vakafdeling, wordt afgehandeld.

Deel deze vacature:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

“resultaatgerichte teamspeler met ervaring in bezwaarzaken”

Wat ga je doen?

Je bewaakt de overall voortgang van de bezwaren en WOBverzoeken.

Je bereidt het proces van hoorzitting en advisering inhoudelijk voor. Na de hoorzitting maakt je het verslag en het inhoudelijk advies en dit bespreek je met de commissie.

Je voert regelmatig inhoudelijk overleg met de leden en voorzitter van de commissie bezwaarschriften over het inhoudelijk advies.

Je bent onafhankelijk gesprekleider bij het voeren van een informeel gesprek tussen bezwaarmaker(s) en de ambtenaar van de betreffende afdeling. Het doel hiervan is om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Soms is een nadere toelichting op het genomen besluit voldoende en soms leidt het tot het aanpassen van het primaire besluit. Hierbij vinden we het belangrijk om vooral goed te luisteren naar het verhaal van de bezwaarmaker en antwoord te geven op diens argumenten.

Je toetst de bezwaren aan wet- en regelgeving en beleid (formeel en materieel), ontvankelijkheid, inhoudelijke afweging van belangen van bezwaarmaker, gemeente en eventuele derde-belanghebbende.

Je stelt de beslissing op bezwaar op en overlegt hierover met je collega van de vakafdeling.

De commissie bezwaar maakt jaarlijks een jaarverslag. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en mede-opstellen van dit verslag.

Voor de WOBverzoeken die we ontvangen voer je regie op het proces van het verkrijgen van de gevraagde informatie. Je adviseert op toepassing van de WOB en houdt rekening met de privacyaspecten. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige afhandeling van een Wobverzoek.

Naast deze twee hoofdtaken draag je binnen het team bij aan de andere voorkomende werkzaamheden zoals de coördinatie van de publicaties via DROP.

Wat neem je mee?

Je bent analytisch en pro-actief. Je voorziet tijdig eventuele juridische risico’s en schakelt hierop met vakafdeling en commissie. Een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen bij een gemeente is daarom onontbeerlijk. Verder ben je resultaatgericht en neem je verantwoordelijkheid niet alleen voor je eigen werk, maar ook voor de organisatie. Je bent open en enthousiast, hebt een praktische instelling en kunt goed en professioneel samenwerken in (project)teams.

Je bent in het bezit van een tenminste een hbo-diploma Rechten en hebt tenminste 3 jaar relevante werkervaring. Bij voorkeur heb je die werkervaring opgedaan als secretaris van een bezwaarschriftencommissie bij een gemeente.

Je hebt kennis van en ervaring in (of in staat je dit snel eigen te maken):

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Bezwaarschriftenprocedure
  • Wet Openbaarheid Bestuur

Gezien de ontwikkelingen volg je met belangstelling de ontwikkelingen van de WOO.

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Onderzoek

Jouw thuisbasis is de afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Onderzoek. De afdeling maakt onderdeel uit van het domein bedrijfsvoering waar de staffuncties zijn ondergebracht. De afdeling is verantwoordelijk voor de advisering aan de organisatie op de genoemde werkvelden. Binnen het werkveld juridische zaken worden naast de adviesfunctie ook eigen taken uitgevoerd zoals het behandelen van bezwaarzaken, beroepszaken, aansprakelijkstellingen, WOB (wet openbaarheid bestuur) verzoeken en klachtbehandeling.

Wat wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we een salaris van maximaal € 4.048,-    (functieschaal 9) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De formatieve ruimte die onder de vacature ligt is vaste formatie. Conform onze interne afspraken zul je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst krijgen voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid en gelijkblijvende omstandigheden bieden we je daarna een vaste arbeidsovereenkomst aan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Louise Dorst (afdelingshoofd Communicatie en Juridische Zaken) of Marjella Kesteren-Van Kuilenburg (secretaris bezwaarschriftencommissie). Je kunt Louise bereiken via telefoonnummer 06-10580201 of per e-mail: l.dorst@nieuwegein.nl. Je kunt Marjella bereiken via telefoonnummer 06-25719848 of per e-mail: m.vankuilenburg@nieuwegein.nl

Solliciteren?

Ben jij die leuke collega met ervaring? Dan nodig ik je graag uit om tot 1 april 2021 te solliciteren op deze mooie baan bij de gemeente Nieuwegein. 

Deze vacature is intern en extern tegelijk opengesteld. Interne kandidaten worden in deze procedure als eerst bekeken en beoordeeld.

Maatregelen coronavirus

De gemeente Nieuwegein volgt de richtlijnen van het Rijk en het RIVM om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Binnen deze kaders maken we afspraken over de sollicitatieprocedure waar we ons allemaal goed bij voelen. Dit kan betekenen dat het sollicitatiegesprek online wordt gevoerd of in een grote zaal in het Stadshuis. Solliciteer vooral op deze vacature. We verwelkomen je graag als nieuwe collega!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Geplaatst op: 15 maart 2021

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Locatie

Nieuwegein

Provincie

Utrecht

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top