Partnerbijdrage van

Jurist doet WAT

Delen:

Jurist doet WAT

De NGB-werkgroep duurzaamheid, opgericht door een aantal leden die actief invulling willen geven aan de rol van de bedrijfsjurist in de transitie naar een duurzame samenleving, organiseert na de zomer een zestal Klimaattafels. De uitkomsten worden met alle NGB-leden gedeeld.

Nadat we als nieuwe werkgroep van het NGB een mooie koers hadden uitgezet, is de afgelopen drie maanden onze energie vooral uitgegaan naar het aanpassen van de bedrijfsvoering aan ’de omstandigheden van het geval‘. De coronacrisis heeft zowel op het werk als voor velen thuis de focus verlegd naar de korte termijn. Voor bedrijfsjuristen een uitgelezen mogelijkheid om al hun creativiteit aan de dag te leggen om bedreigingen en problemen te lijf te gaan en oplossingen te vinden voor problemen waarvan we een half jaar geleden niet wisten dat ze bestonden. In crisistijd komt naar boven dat snelle veranderingen mogelijk zijn. Of, zoals mijn vroegere baas altijd zei: onder druk wordt alles vloeibaar.

Klimaatveranderingen

Renske van Ekdom

Inmiddels is ’het nieuwe normaal‘ ingetreden en wordt er weer langzaam gekeken naar de lange termijn. Hoewel, die lange termijn wordt vaak ingegeven door kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers. De echte uitdaging ligt dan ook in tijd te vinden ín die waan van alle dag om verder te kijken dan de kwartaalrapportage. Want de echte ingrijpende uitdagingen waar onze generatie voor staat, waaronder de klimaatveranderingen, zijn niet verdwenen met drie maanden minder CO2-uitstoot.

Actieve bijdrage

Flore Groen

En daar komt de werkgroep duurzaamheid om de hoek kijken. Wij vinden dat bedrijfsjuristen proactief kunnen bijdragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame samenleving. Deze oproep vindt gehoor. Inmiddels is de werkgroep uitgebreid en werken we samen met het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) om een beweging in gang te zetten: JURIST DOET WAT, verwijzend naar de publiekscampagne ‘IEDEREEN DOET WAT’ van de overheid. Doel van het initiatief is om met de gehele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving.

Klimaattafels

In september starten zes juridische Klimaattafels die willen bijdragen aan de bewustwording, kennisdeling en het bouwen van een netwerk rond verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren:

I Gebouwde omgeving
o.l.v. Rik Aertsen (ING Real Estate Finance)
II Mobiliteit
o.l.v. Marie-Thérèse Kievits (Kotug International)
III Industrie
o.l.v. Laura de Kuiper (Vattenfall) & Raluca Radu (Fairphone)
IV Elektriciteit
o.l.v. Renske van Ekdom (Vattenfall) & Jasper Langezaal (Siemens Nederland)
V Landbouw & landgebruik
o.l.v. Flore Groen (Bouwteam P&O)
VI Overkoepelende thema’s
o.l.v. Shirley Justice (MVO Nederland)

Op het menu staan inhoudelijke en praktische vraagstukken ten aanzien van verduurzaming voor juristen in de betreffende sector die van belang zijn om aan te pakken, hier oplossingen voor te zoeken of een statement over onder de aandacht te brengen. De output wordt open source, dus houdt de website en de LinkedIn-pagina van het NGB in de gaten.

Interesse om deel te nemen aan de werkgroep duurzaamheid? Meld je aan bij Flore Groen: flore@bouwteamp-o.nl. (alleen voor leden).

Inhouse bedrijfsjurist en nog geen lid van het NGB? Meld je aan via onze website.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven