Mr. Magazine – Nr. 3 (2023)

Interview Marjolein Dieperink

Te weinig, niet goed genoeg en te langzaam. Zo duidt hoogleraar en advocaat Marjolein Dieperink (Vrije Universteit/AKD) de klimaatwetgeving. “Er is een mismatch tussen praktijk en wetgeving. Om de klimaatdoelen te halen moeten wetten sneller veranderen.” Lees artikel

Legal tech

De snelle opmars van ChatGPT noopt de juridische sector tot zelfreflectie. Welke implicaties heeft dergelijke artificiële intelligentie voor juridische dienstverlening, de legaltechmarkt en universiteiten? Lees artikel

Civiele bevoegdheden OM

Het Openbaar Ministerie doet niet alleen strafzaken, maar heeft ook civiele bevoegdheden. Verreweg de meeste civiele OM-zaken hebben te maken met toezicht op stichtingen. Lees artikel

Wilt u zich abonneren op Mr. Magazine?

Mr. is gratis voor juristen werkzaam in Nederland én voor studenten WO rechten in Nederland. Mr. wordt alleen gratis verzonden naar in Nederland wonende abonnees.

Scroll naar boven