Partnerbijdrage van

Met het oog op: Medezeggenschap

Delen:

Klaas Wiersma en Maureen te Poel

In overnames waarbij een ondernemingsraad betrokken is, spelen verschillende vragen een rol. Een aantal recente uitspraken van de Ondernemingskamer (OK) geven meer duiding en laten zien dat er, wat de OK betreft, in de praktijk nog wel eens wat te lichtzinnig wordt omgegaan met het adviestraject. Loyens & Loeff verzorgde op 12 april jl. een NGB Extra over deze onderwerpen.

Adviesrecht

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet een ondernemingsraad om advies gevraagd worden bij overdracht van de zeggenschap over de onderneming. De WOR voorziet alleen in een adviesrecht van de onderneming zelf. De OK en Hoge Raad gaan echter verder en hebben in de jurisprudentie de concepten medeondernemerschap en toerekening geïntroduceerd, waardoor besluiten op een hoger niveau in de structuur soms toch voor advies aan de (op een lager niveau ingestelde) ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. In een recente casus (Seaways) heeft de OK dit nog eens uiteengezet.

Inschakelen van deskundigen en voortraject

Voor het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige ten aanzien van een voorgenomen overname dient advies aan de ondernemingsraad te worden gevraagd. Dat wordt in de praktijk nog wel eens nagelaten. Het niet vragen van dit advies, maar ook het niet voldoen aan de vereisten van artikel 24 WOR betreffende het voortraject, kan worden gezien als het missen van een belangrijke slag in het adviestraject, zo stelt de OK in een recente uitspraak (Uniface).

Voorgenomen besluit

Vervolgens de vraag wanneer de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd over de overname. Van belang is dat de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed moet kunnen uitoefenen. De aangehaalde Uniface lijkt aan te geven dat in dat kader een zogenoemd signing protocol (of een opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst) volgens de OK wel werkt, maar dat nauwkeurig naar de bewoording moet worden gekeken. Laten de afspraken geen ruimte voor wezenlijke invloed van de ondernemingsraad (er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de overname doorgaat hoe het advies van de ondernemingsraad ook luidt) dan kan er geen sprake zijn van wezenlijke invloed en zal de OK partijen op de vingers tikken.

Kortom, de OK heeft vragen beantwoord die nuttig zijn voor de overnamepraktijk, maar er valt nog genoeg te interpreteren.

NGB-leden kunnen binnenkort het artikel lezen in de serie Met het oog op NGB Extra, in het nieuwe nummer van De Bedrijfsjurist dat binnenkort verschijnt.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven