NGB

Nieuwe NGB-sectie: Privacy

Martine Passier en Jurriën Deckers
Martine Passier en Jurriën Deckers

Martine Passier, hoofd juridische zaken Sportfondsen Nederland BV, en Jurriën Deckers, senior bedrijfsjurist bij stichting Accolade, hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe NGB sectie: Privacy.

De Sectie Privacy heeft als doel haar leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, dat met de implementatie van de AVG en de invoering van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in een stroomversnelling is gekomen. De AVG werd al in 2016 gepubliceerd, om organisaties binnen de EU de ruimte te bieden hun privacybeleid in de twee jaar tot de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 aan te scherpen en op orde – in overeenstemming met de AVG – te brengen. Het eind van nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is nog niet in zicht.

Omdat elke onderneming – groot en klein – gehouden is om de AVG te implementeren leent dit onderwerp zich bij uitstek voor een brede kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, best practices en do’s & dont’s. Welke voetangels en klemmen zijn wij tegengekomen en hoe zijn wij daarmee omgegaan?

De Sectie bepaalt in samenspraak met haar leden welke onderwerpen worden besproken tijdens bijeenkomsten die tenminste tweemaal per jaar worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een praktijkgerichte bijeenkomst zal plaatsvinden en een bijeenkomst rondom een beleidsmatig onderwerp of een actuele ontwikkeling.

Doorgaans zullen tijdens de bijeenkomsten externe sprekers worden uitgenodigd, die het onderwerp zullen uitdiepen. De bijeenkomsten van de Sectie vinden plaats op wisselende locaties. Tijdens de bijeenkomst zal voldoende gelegenheid zijn tot interactie, discussies, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen tussen de aanwezige leden onderling en ook met de sprekers.

Als NGB-lid kunt u zich voor de Sectie Privacy aanmelden op www.ngb.nl. Na inloggen gaat u naar ‘Mijn profiel’, naar ‘Secties’, waar u de sectie kunt aanvinken.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

NGB

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging van bedrijfsjuristen. Het NGB biedt interessante opleidingen en bijeenkomsten, alleen voor leden, toegespitst op de praktijk van de bedrijfsjurist.

Voor een overzicht van alle opleidingen en bijeenkomsten de komende tijd: zie de agenda.

Het laatste nieuws van en over het NGB vindt u in het nieuwsoverzicht.

Bent u inhouse bedrijfsjurist en nog geen lid van het NGB? Meldt u dan aan via onze website.

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

T. 070 – 349 04 10
I. www.ngb.nl
E. info@ngb.nl

Winkelmand