Partnerbijdrage van

Round Table Dinner NGB/ACC

Delen:

Op 23 april vond, als gezamenlijk initiatief van het NGB en de Association of Corporate Counsel (ACC), een eerste internationaal, en Engelstalig, Ronde Tafel Diner plaats. Onder leiding van NGB bestuursleden Martha Zandbergen en Jean Schreurs, en ACC Europe President (en NGB-lid) Hans Albers, troffen de tien deelnemers – leden van het NGB en in Nederland werkende leden van de ACC – elkaar in De Witte Dame in Abcoude. Vergelijkbaar met de inmiddels bekende NGB Ronde Tafels deelden de deelnemers hun ervaringen over onderwerpen als efficiënt en kostenbesparend werken met advocatenkantoren, het verbeteren en vergroten van de interactie tussen in-house counsel en business management en de risk-based (of value-based) approach.

Ook werd er ingegaan op het recent gepubliceerde boek Data & Dialogue, van Jaap Bosman en Vincent Cordo, over de relatie tussen advocatenkantoren en hun cliënten: onze ondernemingen.

Onderwerpen te over, en de conclusie na afloop was dan ook dat er genoeg redenen zijn om dit initiatief verder voort te zetten. Meer en meer bedrijfsjuristen in Nederland werken in een internationale omgeving en zijn gebaat bij de uitwisseling van kennis en ervaringen met buitenlandse juristen die in Nederland wonen en werken. De ACC met meer dan 45.000 leden wereldwijd is een prachtige organisatie waarmee samenwerking op diverse terreinen goed mogelijk is; temeer nu NGB-lid Hans Albers de huidige President van ACC Europe is. Maar om te beginnen is er het voornemen om deze gecombineerde NGB-ACC Ronde Tafels vaker te laten plaatsvinden, om op die manier deelnemers in staat te stellen best practises en ervaringen te laten uitwisselen.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven