Partnerbijdrage van

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie, wat nu?

Het is erg vervelend voor uw werknemer als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. Voor u, als werkgever, roept dit vragen op. Hoe gaat u hiermee om? Wat zijn de gevolgen? En hoe is dat wettelijk geregeld?

Delen:

beeld: Depositphotos

Onderwerpen

Op vakantie en ziek

Op het moment dat een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij dit zo snel mogelijk aan u mededelen. De vakantiedagen worden dan omgezet in ziektedagen. Uw werknemer kan deze vakantiedagen op een later moment opnieuw opnemen.

Er bestaat een mogelijkheid dat ziektedagen alsnog kunnen worden aangemerkt als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden:

  1. U heeft instemming nodig van de werknemer (bij voorkeur schriftelijk);
  2. Het mag alleen gaan om de bovenwettelijke vakantiedagen (dus niet om de wettelijke vakantiedagen).

Ziek en op vakantie

De omgekeerde situatie is natuurlijk ook mogelijk: uw werknemer is al ziek en wil graag op vakantie. Het kan dan lastig zijn om zelf te beoordelen of hij op vakantie kan. De bedrijfsarts kan u hierin adviseren. Hij of zij kan beoordelen of de vakantie bevorderlijk is voor het herstel. Als dat het geval is, kunt u de vakantieaanvraag accepteren en afboeken van het vakantiesaldo. Tijdens de vakantie geldt een vrijstelling van de re-integratieverplichtingen van deze werknemer.

Blijf op de hoogte

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Opbouw vakantiedagen bij een zieke werknemer

Een werknemer bouwt in ieder geval de wettelijke vakantiedagen op als hij ziek is. Als de werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen ontvangt én als er verder niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, dan bouwt de zieke werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen op. Werknemers die na hun ziekte niet meteen volledig aan het werk gaan, maar het werk slechts gedeeltelijk hervatten, hebben ook recht op volledige opbouw van de wettelijke vakantiedagen.

Een zieke werknemer heeft geen recht op loon en daarmee geen recht op opbouw van vakantiedagen, als onder andere:

  • De ziekte door opzet van de werknemer is ontstaan;
  • De ziekte het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer bij aanvang valse informatie heeft verstrekt;
  • De werknemer de genezing belemmert of vertraagt;
  • De werknemer zonder goede reden passende arbeid weigert te verrichten.

Verzuimprotocol

Als uw werknemer ziek is, dient u zich te houden aan de wettelijke regels. Deze wettelijke regels en andere relevante informatie kunt u vastleggen in een verzuimprotocol. Met een verzuimprotocol schept u duidelijkheid en voorkomt u problemen. In het verzuimprotocol staat informatie over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen een werknemer zich moet ziekmelden, de bereikbaarheid van de werknemer en de re-integratieverplichtingen over en weer. Zorg ervoor dat deze regels vooraf bekend zijn gemaakt bij alle werknemers. Is er binnen uw bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze betrekken bij het opstellen van het verzuimprotocol.

Werkt u nog niet met een verzuimprotocol? Neem dan contact op met één van de arbeidsjuristen van Grant Thornton. Wij helpen u graag verder.

Delen:

Grant Thornton Nederland is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL), één van ‘s werelds grootste netwerken van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met ruim…

Meer berichten van partner

Andere interessante artikelen uit dit thema:

Scroll naar boven