Partnerbijdrage van

Vertrek Betty Weijenborg bij NGB

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Betty Weijenborg

Per 1 januari 2020 vertrekt Betty Weijenborg-Meiss als adjunct-secretaris van het NGB. Betty, die op 1 januari 2006  als eerste werknemer in dienst van het NGB begon, kijkt terug op veertien NGB-jaren.

‘Aanvankelijk werkte ik anderhalve dag, inmiddels  tweeëneenhalve dag per week bij het NGB. Toen ik begon, waren er ruim 1000 leden. Ik heb het ledental zien groeien tot ruim 1800 en het aantal bijeenkomsten van 11 in 2006 tot ongeveer 20 in 2019.’

Toeval

‘Na enkele jaren in Leiden als advocaat te hebben gewerkt en daarna als letselschadejurist bij de ANWB, kwam ik na een periode waarin ik voor mijn kinderen zorgde in 2006 bij toeval bij het NGB terecht. Ik was benieuwd naar wat bedrijfsjuristen doen, en wat het verschil is tussen het werk van een advocaat en een bedrijfsjurist. Tijdens kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe leden werd viel mij op hoe divers de beroepsgroep is. De superspecialist op een grote afdeling bij een multinational tegenover de net afgestudeerde éénpitter die zelfstandig alle ballen in de lucht moet zien te houden.’

Sociaal

‘Het viel mij direct op dat het sociale aspect, dat met name in de Jonge Balie voor jonge advocaten een rol speelde, bij het NGB zo goed als ontbrak. Er was na een bijeenkomst een borrel, maar die was voor jonge bedrijfsjuristen niet heel sprankelend. In de loop der jaren is hier verandering in gekomen, al bleek dat veel bedrijfsjuristen net iets verder in hun leven en carrière zijn op het moment dat ze lid worden waardoor er minder tijd is voor dit soort dingen. Het NGB probeert de netwerkfunctie te combineren met de inhoud, bijvoorbeeld bij de Ronde Tafel diners en de Zomerbijeenkomst, het jaarlijkse bezoek aan het bedrijf van een van de leden.’

Bijeenkomsten

‘Toen ik begon had het NGB een ledenbulletin in zwart/wit. Inmiddels is dat een full-colour tijdschrift, professioneel opgemaakt en gedrukt. In de loop van de tijd hebben we verschillende nieuwe soorten bijeenkomsten ontwikkeld. Ik noem de Workshops in samenwerking met Dialogue, de NGB-reeks en de NGB-Extra’s. Ook was ik betrokken bij de organisatie van twee lustra. Aan de organisatie van de twaalf Zomerbijeenkomsten samen met de juristen van heel verschillende bedrijven heb ik veel plezier beleefd. Zo herinner ik mij de Zomerbijeenkomst bij Philips in Drachten, waar leden zich voorafgaand aan de bijeenkomst konden laten scheren, de Zomerbijeenkomst bij Feyenoord met rondleiding door de kleedkamers, tribunes en spelerstunnel, de barbecue op het terrein van NXP en de biologisch-dynamische boerderij van FrieslandCampina. Ik vond het inspirerend te zien waar leden werken, te horen over de juridische afdelingen en tijdens borrel en BBQ te merken hoe leuk iedereen het vond elkaar te zien en te spreken.’

Leden

‘Het is mooi dat er ook nieuwe initiatieven komen vanuit de leden, zoals de sectie Privacy en de werkgroep Digitalisering. Tijdens Ronde Tafel Diners en andere bijeenkomsten, en natuurlijk het Lustrum in november 2020 is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg, GIO, voor advocaten in dienstbetrekking is zo’n kans om met elkaar te sparren en van elkaar te leren. De afgelopen twee jaar zijn gespreksleiders getraind en zijn de eerste GIO’s gehouden. De reacties van de deelnemers zijn enthousiast. Steeds weer blijkt hoe prettig het is ervaringen in de beslotenheid van het NGB te kunnen delen.’

Transities

‘De transities naar duurzaam en digitaal zijn in volle gang. Ook de bedrijfsjurist ziet dat hier een rol voor hem/haar is weggelegd. Het seminar Duurzaamheid in 2017 en het seminar Innovatie & Technologie in 2019 waren eerste stappen voor het NGB in deze richting. Werkgroepen op dit terrein zijn hieruit voortgevloeid. Veel in het leven wordt pas leuk als je echt meedoet: dus, maak gebruik van de mogelijkheden die het NGB lidmaatschap biedt en doe mee!’

Noot van het bestuur

Door haar spilfunctie op het secretariaat kende Betty veel leden en veel leden kenden haar. Door haar oprechte belangstelling voor de leden nam zij velen van hen voor zich in. Zij wist leden te verbinden en de juiste mensen voor de juiste posities of activiteiten te enthousiasmeren. Daarnaast ondersteunde zij het bestuur op diverse fronten. Het NGB is Betty veel dank verschuldigd. We zullen haar missen en wensen haar een heel goede toekomst.

Lees meer over:

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Meer berichten van partner

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl