Partnerbijdrage van

Wat staat er op jouw ESG kompas?

Voor (bedrijfs)juristen is ESG aan de orde van de dag. Nieuwe (Europese) regelgeving over ecologische, sociale en governance (ESG) factoren brengt complexe zaken rondom vergunningen, subsidies, financieringen en rapportageverplichtingen. Manoeuvreren door deze nieuwe regelgeving is uitdagend.

Delen:

Met het oog op NGB Extra

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsregelgeving gaan razendsnel. De Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is sinds 2018 van kracht en verplicht grote ondernemingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers, waaronder beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeringsmaatschappijen te rapporteren over de manier waarop duurzaamheidszaken hun bedrijf beïnvloeden en over het effect van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. De komst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (op 10 maart 2021 in werking getreden) en EU Taxonomy (op 1 januari 2022 in werking getreden) zorgen voor transparantie over hoe op de financiële markt duurzaamheidsrisico’s en -kansen worden geïntegreerd in beleggingskeuzes en aanbevelingen.

Jacques Kröner, Partner Corporate M&A, Houthoff
Sofie Nijhuis, Senior Associate Corporate M&A, Houthoff

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de op 5 januari 2023 in werking getreden Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als uitbreiding op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en de nog in werking te treden Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) worden alle grote bedrijven verplicht tot duurzaamheidsrapportage en het opsporen, voorkomen, beperken en/of beëindigen van mensenrechtenschendingen en negatieve effecten op het milieu binnen het bedrijf en zijn waardeketen.

Europese rapportagestandaarden

Rapporteren onder de CSRD moet gebeuren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De standaarden geven specifieke rapportagevereisten.

Voor de vijf ecologische standaarden zijn dat:

  1. klimaatverandering (bijvoorbeeld mitigeren van klimaatsverandering en energieverbruik);
  2. vervuiling (bijvoorbeeld verontreiniging van lucht, water en bodem);
  3. water en maritieme hulpbronnen (bijvoorbeeld lozingen en emissies in het milieu die in de oceanen terechtkomen);
  4. biodiversiteit en ecosystemen (bijvoorbeeld invloed op ecosystemen en populaties van dier- en plantensoorten); en
  5. gebruik van hulpbronnen en circulaire economie (bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen en afvalbeleid).

Op sociaal vlak moet je op grond van de standaarden denken aan:

  1. het rapporteren over arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld werkzekerheid en medezeggenschap);
  2. gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen (bijvoorbeeld gendergelijkheid en gelijke beloning voor werk, opleiding en ontwikkeling en diversiteit); en
  3. andere arbeidsgerelateerde rechten (waaronder kinderarbeid, dwangarbeid, kinderarbeid of privacy).

Lees op de NGB-website het gehele artikel over met als onderwerpen: Nederland doet nu al meer, Wvdio: verplicht bedrijven internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen, ook in landen om ons heen, duurzaamheid biedt kansen, Check welke Europese duurzaamheidsrichtlijnen voor je onderneming gelden (ESG compass)

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven