Partnerbijdrage van

Aanbieder effectenleaseproducten handelt onrechtmatig tegenover afnemer bij wetenschap ontbreken vergunning tussenpersoon

Treedt een cliëntenremisier ook op als financieel adviseur voor een afnemer en heeft hij niet de juiste vergunning? En wist de aanbieder van effectenleaseproducten dat of moest hij dat weten? Dan handelt de aanbieder onrechtmatig tegenover de afnemer als hij toch een overeenkomst sluit met de afnemer. Subjectieve bekendheid van de aanbieder met de advisering van de afnemer door de tussenpersoon is niet nodig. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Delen:

Bij het vaststellen van de schadevergoedingsplicht in dit soort zaken geldt een schadeverdelingsregel op grond van artikel 6:101 BW. Er is sprake van eigen schuld als de partij die schade lijdt (de benadeelde) zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. De benadeelde draagt dan een deel van de schade zelf. De schadeverdeling kan weer anders uitvallen als er sprake is van een billijkheidscorrectie.

Artikel 5:88a Wft geeft geen recht op een betaalrekening
Artikel 5:88a Wft ziet op de toegang van betaalinstellingen tot betaalrekeningdiensten en niet op de opzegging van een bestaande bankrelatie. Het artikel geeft ook geen ongeclausuleerd recht op een betaalrekening. Het uitgangspunt is dat de bank op grond van artikel 35 ABV een contractuele bevoegdheid heeft om de bankrelatie met de bedrijven op te zeggen. Dat geldt tenzij opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Bank mag krediet verrekenen met tegoed bankrekening
Een klant kan zich niet altijd op consumentenbescherming beroepen als een bank een niet-opeisbaar deel van een krediet verrekent met een tegoed op een betaalrekening. Deze uitbreiding van de wettelijke verrekeningsbevoegd wordt weliswaar vermoed onredelijk bezwarend te zijn, maar dit vermoeden is weerlegbaar. Artikel 25 lid 1 en 2 Algemene Bankvoorwaarden (AVB) is namelijk een algemeen gangbaar beding dat heel specifiek is ingekaderd en waarbij geen sprake is van een aanzienlijke verstoring van het evenwicht. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

DNB moet toezien op deugdelijke informering polishouders bij fusie levensverzekeraars
Fuseren twee levensverzekeraars? Dan moet De Nederlandsche Bank (DNB) erop toezien dat de levensverzekeringspolishouders ieder individueel worden geïnformeerd over de voorgenomen portefeuilleovergang naar de andere levensverzekeraar. In deze zaak gaat het om de levensverzekeraars Optas en Aegon en was een mededeling in de Staatscourant en drie landelijke dagbladen niet voldoende. DNB moet ervoor zorgen dat de fuserende levensverzekeraars de polishouders objectieve en evenwichtige informatie verstrekken. De polishouders moeten namelijk een reële mogelijkheid krijgen om de overgang tegen te houden. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Betaaldienstverlener moet betaaldiensten aan webshop lachgaspatronen stopzetten
De wetgever heeft lachgas aangemerkt als softdrugs en op lijst II van de Opiumwet geplaatst. Dit volgt uit een besluit dat is genomen op 17 november 2022 en de wijziging is ingegaan op 1 januari 2023. Voldoet een webshop niet aan de voorwaarden die gelden voor een uitzondering op het verbod? Dan zou een betaaldienstverlener de Wwft kunnen overtreden als het bedrijf doorgaat met het leveren van betaaldiensten. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Bank moet slachtoffers fraude beschermen tegen schade
De zorgplicht van een bank brengt mee dat hij zich de belangen van slachtoffers aantrekt en hen moet beschermen tegen schade. Heeft een bank geen wetenschap of serieuze aanwijzingen van onregelmatigheden over transacties? Dan kan niet van de bank worden geëist dat hij verder onderzoek doet naar mogelijke fraude. Wetenschap van de bank gaat om de subjectieve wetenschap van ongebruikelijke activiteiten en het daaraan verbonden gevaar. Weet een bank van fraude en doet hij niets om dit te voorkomen? Dan kan de bank aansprakelijk zijn voor de schade van een derde. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Behaal 1 PO-punt met bovenstaande artikelen

Wist je dat bovenstaande artikelen 1 PO-punt waard zijn? Deze artikelen vormen namelijk een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen.

Wil jij dus op een laagdrempelige en efficiënte manier aan de slag met je PO-punten middels e-learnings? Neem dan snel een kijkje op onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Andere interessante artikelen uit dit thema:

Scroll naar boven