Partnerbijdrage van

Beroepsopleiding Advocaten vernieuwd

Deze maand is de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten van start gegaan. Wat houdt de opleiding in en wat verandert er ten opzichte van de eerdere opzet? Opleidingsmanagers Caroline Bakkerus en Werner Tijsse Claase vertellen over de meer praktijkgerichte benadering, ethiek, moot courts en meer.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Beroepsopleiding Advocaten vernieuwd

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het succesvol doorlopen van de Beroepsopleiding Advocaten is een verplicht onderdeel van de stageperiode van nieuwe advocaten. Net zoals de eerdere opleiding is ook de vernieuwde BA een echte beroepsopleiding. De advocaat-stagiairs combineren het opbouwen van een eigen advocatenpraktijk twee jaar lang met het onderwijs in de BA. De nieuwe opleiding brengt die werelden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding. Het maakt de stageperiode tot een interessante en zeker ook intensieve tijd waarin de advocaat-stagiairs een snelle ontwikkeling doormaken.

Sinds 2013 vormt het CPO samen met Dialogue de Uitvoeringsorganisatie van de BA. De vernieuwde BA is op 2 maart 2021 van start gegaan. Hoe ziet de opleiding eruit?

Opzet vernieuwde BA

In het nieuwe curriculum van de BA worden de onderdelen ethiek, vaardigheden en juridische inhoud nog meer dan voorheen geïntegreerd aangeboden. Ook is er aandacht voor ondernemerschap, digitale vaardigheden, jaarrekeninglezen en het opstellen van contracten. De vernieuwde BA duurt twee jaar. Daarmee duurt de opleiding drie maanden korter dan de eerdere BA.

In het eerste jaar ligt het accent op ethiek en vaardigheden. In het onderdeel ethiek komen niet alleen de gedragsregels en het tuchtrecht aan de orde, ook oefenen de advocaat-stagiairs met ethische dilemma’s waarmee ze in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen. Ethiek en een juiste beroepsattitude zijn belangrijk in het vak van advocaat en zij staan centraal tijdens de hele opleiding.

Een goede advocaat moet niet alleen deskundig zijn, maar ook over de juiste vaardigheden beschikken. Om effectief te zijn, gaat het geven van een correct inhoudelijk juridisch advies altijd gepaard met het opbouwen van een vertrouwensband met een cliënt en met het vermogen om goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. In de casuïstiek waarmee de advocaat-stagiairs oefenen in de BA komen deze aspecten terug.

Daarnaast volgen de advocaat-stagiairs in het eerste jaar één van de drie hoofdpraktijken: Privaatrecht, Bestuursrecht of Strafrecht. In het tweede jaar verbreden en verdiepen ze hun kennis in een van de acht op de hoofdpraktijk aansluitende leerpraktijken, zoals Familierecht en erfrecht, Ondernemingsrecht of Strafrecht. Ook hierin oefenen ze met praktijkgerichte casuïstiek, gecombineerd met ethiek en vaardigheden.

Nieuwe vorm van toetsing

De meer praktijkgerichte opzet van het onderwijs is ook doorgevoerd in de toetsing. In de vernieuwde BA wordt nog maar drie keer getoetst. In het eerste jaar maakt de advocaat-stagiair een toets ethiek. Aan het einde van het eerste jaar en aan het einde van het tweede jaar legt de advocaat-stagiair een toets af in de vorm van een integratieve dag.

Op deze twee integratieve dagen wordt de advocaat-stagiair beoordeeld in een individuele praktijksimulatie in de vorm van een moot court, onderhandeling of getuigenverhoor. Op basis van een dossier dat de advocaat-stagiair al intensief heeft voorbereid tijdens het onderwijs, laat de stagiair zien in hoeverre hij of zij in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre zijn of haar ethisch besef is ontwikkeld.

Eerste lichting in maart 2021 gestart

Advocaat-stagiairs kunnen op twee momenten in het jaar beginnen met de BA: in maart en in september. In maart 2021 is de eerste lichting van meer dan 530 advocaat-stagiairs met de vernieuwde BA gestart. De traditie schrijft voor dat de stagiairs elkaar ontmoeten tijdens een tweedaagse introductiebijeenkomst in Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist, een begrip voor iedere advocaat. Daar maken de advocaat-stagiairs kennis met de kernwaarden van de advocatuur en met elkaar. Helaas kon deze bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen dit keer niet op locatie plaatsvinden. Om dit bijzondere moment van de start van de vernieuwde BA toch te markeren, organiseerden CPO en Dialogue samen met de NOvA op 2 maart een groots online event.

Dank aan de docenten, trainers, casusontwikkelaars, beoordelaars en leden Examencommissie

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om de docenten, trainers, casusontwikkelaars, beoordelaars en de leden van de Examencommissie te bedanken voor het vele denk- en schrijfwerk dat zij voor de vernieuwde BA verrichten. Het omgooien van het programma is een majeure klus waarover uitgebreid en met veel zorg is nagedacht, niet alleen binnen CPO en Dialogue, maar ook door de advocaten en academici die met ons aan de tekentafel stonden en nu het programma moeten uitschrijven en implementeren.

Het nieuwe onderwijs- en examenreglement is gereed en protocollen voor onderwijsdagen, materialen voor de digitale leeromgeving, presentaties, casus en beoordelingsformats worden in razend tempo geschreven en bijgeschaafd. Docenten en trainers uit de eerdere BA hebben zich in groten getale aangemeld voor een (nieuwe) rol in de nieuwe BA, en dat vinden we als uitvoeringsorganisatie geweldig. Samen met deze groep van honderden betrokken en energieke mensen kunnen wij de ambities met de vernieuwde BA waarmaken. Hartelijk dank aan allen die een onmisbare bijdrage leveren!

Caroline Bakkerus en Werner Tijsse Claase zijn opleidingsmanagers van de Beroepsopleiding Advocaten bij het CPO. Dit artikel verscheen eerder op Verderdenken.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste columns? Meld u nu aan voor de gratis Verder denken-update.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top