Cursussen bij het Eggens Instituut

Delen:

logo uva 100x100Het uitgebreide cursusaanbod van het Eggens Instituut is up-to-date gebracht en uitgebreid. Met meer dan 30 cursussen kunt u op vrijwel alle gebieden opleidingen volgen. Wij hebben nieuwe cursussen onder andere over mededingingsrecht, commerciële fraude, strafrecht, insolventie en overgang van onderneming. Met ons abonnement kunt u onbeperkt aan onze cursussen deelnemen.

Abonnement najaar onbeperkt

Dit jaar kunt u opnieuw deelnemen aan een onbeperkt aantal cursussen met ons najaarsabonnement. Met het abonnement blijft u up-to-date en blijven de opleidingskosten onder controle voor € 1.000,-. Lees verder

Arbeidsprocesrecht

Bent u werkzaam in het arbeidsrecht? Het arbeidsprocesrecht is ingrijpend gewijzigd als gevolg van de WWZ. Aan de orde komen onder meer de grenzen van de rechtsstrijd die in het bijzonder worden bepaald door de verschillende petita. Het verschil in verzoek en vordering en de opmerkelijke combinatie die de WWZ mogelijk maakt. Lees verder

31 oktober 2016 | 12.30-17.30 | 4 PO | 280,-

Commerciële fraude en asset tracing

U wordt geconfronteerd met een fraude binnen uw bedrijf. Waar moet u bij het ontdekken van de fraude op letten om de kans op het terugkrijgen van vermogensbestanddelen niet te verspelen? Wat moet u doen en wat moet u vooral laten? Lees verder

1 november 2016 | 13.30-17.30 | 3 PO | 210,-

Opleiding raadsman commune strafrechtpraktijk

Uw zittingsvaardigheden verbeteren? Opleiding vanuit het perspectief van de rechter. Hoe beziet de strafrechter uw optreden? Een ervaren strafrechter leidt u door de actuele ontwikkelingen in de meest voorkomende leerstukken. Lees verder

1 nov. 15 nov. 29 nov. 13 dec. 2016 | 09.15 – 16.15 | 24 PO | 1750,-

Procederen in hoger beroep en anticiperen op cassatie

Het civiele appelprocesrecht is complex. Het opstellen van appelstukken leidt daarom niet zelden tot hoofdbrekens, temeer omdat in appel veelal slechts één memorie genomen mag worden. Die memorie bepaalt niet alleen de kansen in appel, maar in belangrijke mate ook de kansen in cassatie. Lees verder

7 november 2016 | 13.30-17.30 | 3 PO | 210,-

Actualiteiten economische migratie

In deze actualiteitencursus Economische Migratie bespreken mr. Kroes en dr. De Lange de Europese en nationale ontwikkelingen ten aanzien van de toelating van vreemdelingen tot de nationale arbeidsmarkt, in loondienst dan wel als zelfstandige. Lees verder

8 november 2016 | 12.30-17.30 | 4 PO | 280,-

De bezwaarschriftenprocedure

Hoe moet het “in bezwaar” worden heroverwogen en hoe zit het met de vergoeding van proceskosten in bezwaar? Wat is de reikwijdte van de heroverweging? Hoe gaat het wijzigen en intrekken van besluiten “lopend bezwaar”? En mag een adviescommissie met tussenadviezen werken, als duidelijk is dat het bestreden besluit fout is, maar niet welk besluit daarvoor in de plaats moet komen? Lees verder

15 november 2016 | 12.30-17.30 | 4 PO | 280,-

Alle cursussen voor:

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven