Partnerbijdrage van

“De 403-verklaring is algemeen bekend, maar de risico’s die aan deze verklaring zijn verbonden zijn vaak niet bekend.”

Delen:

Etzel van Dooren

Veel bedrijven maken gebruik van de jaarrekeningvrijstelling op grond van artikel 2:403 BW. Een groepsmaatschappij hoeft haar jaarrekening niet openbaar te maken als de moedermaatschappij schriftelijk heeft verklaard dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit een rechtshandeling van de groepsmaatschappij; de 403-verklaring. Minder bekend is dat deze verklaring grote risico’s met zich brengt. CPO-docent Etzel van Dooren vertelt over de risico’s die bedrijven lopen.

Waarom maken bedrijven gebruik van de 403-verklaring?

“Door gebruik te maken van de jaarrekeningvrijstelling van artikel 2:403 BW kan een concern concurrentiegevoelige informatie afschermen omdat de groepsmaatschappij haar jaarrekening waaruit die informatie kan worden afgeleid niet openbaar hoeft te maken. Dat kan uiteraard een interessant voordeel zijn. Kostenbesparing is een ander voordeel dat vaak wordt genoemd; een bedrijf heeft minder administratieve lasten omdat er slechts een summiere jaarrekening hoeft te worden opgemaakt. Maar tegenover deze voordelen staan ook risico’s.”

Lees het volledige interview op verderdenken.nl.

Delen:

Scroll naar boven