Partnerbijdrage van

“De 403-verklaring is algemeen bekend, maar de risico’s die aan deze verklaring zijn verbonden zijn vaak niet bekend.”

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Etzel van Dooren

Veel bedrijven maken gebruik van de jaarrekeningvrijstelling op grond van artikel 2:403 BW. Een groepsmaatschappij hoeft haar jaarrekening niet openbaar te maken als de moedermaatschappij schriftelijk heeft verklaard dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit een rechtshandeling van de groepsmaatschappij; de 403-verklaring. Minder bekend is dat deze verklaring grote risico’s met zich brengt. CPO-docent Etzel van Dooren vertelt over de risico’s die bedrijven lopen.

Waarom maken bedrijven gebruik van de 403-verklaring?

“Door gebruik te maken van de jaarrekeningvrijstelling van artikel 2:403 BW kan een concern concurrentiegevoelige informatie afschermen omdat de groepsmaatschappij haar jaarrekening waaruit die informatie kan worden afgeleid niet openbaar hoeft te maken. Dat kan uiteraard een interessant voordeel zijn. Kostenbesparing is een ander voordeel dat vaak wordt genoemd; een bedrijf heeft minder administratieve lasten omdat er slechts een summiere jaarrekening hoeft te worden opgemaakt. Maar tegenover deze voordelen staan ook risico’s.”

Lees het volledige interview op verderdenken.nl.

Lees meer over:

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl