Partnerbijdrage van

De toezichthouder start een onderzoek bij uw cliënt. Wat is toegestaan?

Delen:

Oswald Jansen

Toezichthouders vernieuwen voortdurend hun toezichtstrategie en toezichtmethoden. Maar ook de bevoegdheidsuitoefening van de ACM, AFM, DNB, NZA, AP en NVWA kent grenzen. Verschillende methoden staan op gespannen voet met de eisen van artikel 6 en 8 EVRM.

Bent u goed op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan?

Op 28 maart organiseert het CPO de cursus ‘De toelaatbaarheid van nieuwe toezichtmethoden en de uitsluiting van bewijs’. Mr. Bas Braeken (Maverick Advocaten) en prof. mr. Oswald Jansen (Universiteit van Maastricht en Resolución Advocatuur) gaan uitgebreid in op de rechtswaarborgen en rechtsbescherming bij een onderzoek door een toezichthouder.

Aan bod komen verder de methoden van bewijsgaring en de uitsluiting van het bewijs in de rechtspraak. Wat zijn de (on)mogelijkheden bij onderzoeksmethoden als stelselmatige observatie, de inzet van mystery guests, intelligente camera’s en drones? En wat kan men doen bij een digitaal onderzoek, grensoverschrijdend en extraterritoriaal toezicht, en de observatie door psychologen van vergaderingen in de bestuurskamer? U krijgt praktische tips waarmee u uw cliënt direct kunt helpen.

Meld u nu aan

Delen:

Scroll naar boven