Partnerbijdrage van

Eerst overeenstemming over oplossingen, dan uitvoeren via wetgeving

Op maandag 28 juni organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid de eerste van drie thematafels rond het thema schuldinning en schuldhulp. De (digitale) sessies hebben als doel om als betrokken partijen samen tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Naast onder meer het NIBUD, de Raad voor de Rechtspraak, de NVVK en het ministerie van SZW, is KBvG-voorzitter Michaël Brouwer een van de deelnemers.

Delen:

De eerste bijeenkomst had als thema ‘Kleine schulden klein houden’. De komende weken volgen nog sessies over ‘Innovatie en digitalisering’ en ‘Sociaal tarief’. Het initiatief van JenV past volgens Michaël goed bij maatschappelijke ontwikkelingen. “Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de burger centraal en de menselijke maat. Als je dat wilt vertalen naar inning en schuldhulp, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak. Er wordt vaak al snel gezegd: het ministerie is de wetgever; die moet het regelen. Maar wetgeving is de uitvoering van de oplossing. En dus moet je over die oplossing eerst goed nadenken.”

Impact op hele keten en stelsel

Alle deelnemers bereiden voorafgaand aan de thematafels een inhoudelijke stuk voor; een ‘paper’ waarin zij alvast hun eigen oplossingsrichtingen kunnen toelichten. “Wij noemen daarin onder meer een goedkopere en eenvoudigere rechtsgang en een sociale ministerieplicht voor gerechtsdeurwaarders. Vanuit de KBvG denken we dat dit goede oplossingen zijn, maar ze raken wel de hele keten van inning en schuldhulp, en het hele onderliggende stelsel. Daar moet je dus over in gesprek.”

De KBvG-voorzitter richt zich in de gesprekken op oplossingen die niet alleen goed zijn voor gerechtsdeurwaarders, maar waar heel Nederland mee geholpen is. “Soms is dat een heel nieuwe oplossing, en soms misschien alleen een verbetering van een bestaande procedure. We hebben het onder meer gehad over de rollen die verschillende partijen spelen, en hoe die anders zouden kunnen worden ingevuld. Als gerechtsdeurwaarders kunnen we bijvoorbeeld heel goed vorderingen administreren en kennis daarover delen, waardoor schuldhulpverleners zich beter op hun kerntaak kunnen richten. Als je het daarover eens bent, kun je vervolgens kijken om welke nieuwe wetgeving of afspraken dit eventueel vraagt.”

Standpunten aanscherpen

De deelnemers aan de thematafels zijn voor Michaël goede bekenden. Toch leveren deze gesprekken aan thematafels weer nieuwe inzichten op, merkt hij. “Ze laten zien welke mogelijkheden er liggen om elkaar beter te ondersteunen en faciliteren. En je kunt er je eigen standpunten nog verder mee aanscherpen. Het ging bijvoorbeeld ook over de rol van de rechter, die nu vaak eindstation is, maar ook een tussenstation kan zijn op weg naar hulp. Dat was voor mij best een verrassend inzicht.”

GDW Online

“Er wordt vaak al snel gezegd: het ministerie is de wetgever; die moet het regelen. Maar wetgeving is de uitvoering van de oplossing. En dus moet je over die oplossing eerst goed nadenken.” Michaël Brouwer, voorzitter KBvG, was maandag 28 juni aanwezig bij de eerste van drie thematafels rond schuldinning en schuldhulp, georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Delen:

Meer berichten van partner

Scroll naar boven