Partnerbijdrage van

Gerechtsdeurwaarders zien uitgevoerde ambtshandelingen stabiliseren

Gerechtsdeurwaarders voerden in 2023 ruim 1,5 miljoen ambtshandelingen uit, zoals beslagleggingen en dagvaardingen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in 2022. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De stabilisering lijkt een breuk met de al jarenlang dalende trend, maar is vooral een correctie op de coronaperiode. Nu veel steunmaatregelen zijn afgebouwd en uitgestelde vorderingen weer worden opgepakt, verwacht de KBvG dat het aantal ambtshandelingen dit jaar zelfs iets zal stijgen.

Delen:

Gerechtsdeurwaarders legden vorig jaar 321 duizend keer beslag op het inkomen en bezorgden 285 duizend keer een dagvaarding, waarbij mensen met schulden worden opgeroepen om zich bij de rechter te verantwoorden. De meeste ambtshandelingen bestaan uit het betekeningen van een titel. Dat betekent dat gerechtsdeurwaarders een uitspraak van de rechter, notariële akte of dwangbevel van de overheid overhandigen met daarin een betalingsverplichting. In 2023 deden gerechtsdeurwaarders dat 465 duizend keer.

Effectieve gerechtsdeurwaarders van belang voor economie en samenleving

Aan het einde van 2023 hadden gerechtsdeurwaarders meer dan 3,1 miljoen lopende dossiers in beheer met vorderingen voor opdrachtgevers. De gezamenlijke waarde bedroeg ruim 10,2 miljard euro, bijna 156 miljoen meer dan in 2022. Ruim 2,3 miljoen dossiers werden het afgelopen jaar afgesloten, waarvan bijna 57 procent succesvol. Dat betekent dat de openstaande rekeningen alsnog (deels) werden betaald, of dat er een betaalregeling in termijnen werd afgesproken.

KBvG-voorzitter Chris Bakhuis – van Kesteren: “Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke taak bij het invorderen van openstaande schulden. De cijfers laten zien dat we daarin succesvol zijn. Dat is belangrijk voor ondernemers: zij moeten erop kunnen rekenen dat ze worden betaald voor diensten en goederen die ze leveren. Wanneer betalingsverplichtingen niet worden nagekomen heeft dit gevolgen voor zo’n ondernemer. Die kan zomaar zelf in financiële problemen komen, of zich genoodzaakt zien om medewerkers te ontslaan. Effectieve vordering van schulden is dus belangrijk voor een goed draaiende economie en voor de hele samenleving.”

Aantal oproepingen bij de rechter blijft achter door ambtshalve toetsing

Het valt de KBvG op dat de laatste tijd vaker dossiers op de plank blijven liggen en niet naar de rechter gaan. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de ambtshalve toetsing door rechters op onredelijke voorwaarden bij de vorderingen. Nederlandse rechters passen de Europese regelgeving hiervoor relatief strikt toe en met terugwerkende kracht tot soms 20 jaar geleden. Dossiers die mogelijk niet door de strenge ambtshalve toetsing komen, worden nu vaak niet eens voorgelegd.

Bakhuis – van Kesteren: “De onzekerheid rond ambtshalve toetsing leidt nu te vaak tot onbetaalde rekeningen, die langer op de plank blijven liggen. Belangrijk is dat hierover meer duidelijkheid komt. Natuurlijk moeten leveranciers redelijke voorwaarden stellen en burgers goed voorlichten over hun voorwaarden. Maar als je iets koopt en geleverd hebt gekregen, moet je daar natuurlijk uiteindelijk wel gewoon voor betalen.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven