Skills

Gratis online cursus ‘Strategie bepalen bij de voorwaardelijke invrijheidstelling’!

De Wet voorwaardelijke invrijheidstelling schrijft voor dat een gedetineerde zich moet houden aan de algemene voorwaarde: geen strafbare feiten plegen tijdens de proeftijd. Het doel is het terugdringen van recidive en het vergroten van de veiligheid in de maatschappij. Deze cursus leert u alles over de wet en zijn bijzonderheden en wat de uitwerking is voor de advocatenpraktijk. Klik hier om een gratis online cursus uit te proberen!

Op 1 juli 2008 is de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling in werking getreden. Met als oogmerk het terugdringen van recidive en het vergroten van de veiligheid in de maatschappij, dient iedere gedetineerde, die in vrijheid wordt gesteld, zich te houden aan de algemene voorwaarde: geen strafbare feiten plegen tijdens de proeftijd. Het CVvi (Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling) is ondergebracht bij het ressortspakket Arnhem-Leeuwarden en bepaalt de uitvoering van de v.i.. Het OM heeft daarnaast de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden te verbinden aan de invrijheidstelling die passen bij de situatie van de veroordeelde. De reclassering en de inrichting waar de veroordeelde gedetineerd heeft gezeten, adviseren het OM hierover.

De Wet voorwaardelijke invrijheidstelling houdt ook een nieuwe berekeningswijze in van de datum van de v.i. en deze heeft gevolgen voor de strafoplegging. Verder is het mogelijk voor de officier van justitie om naast de vordering uitstel of achterwege laten van de invrijheidstelling, een vordering tot herroeping van de proeftijd van zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden in te dienen.

In dit tweegesprek zet advocaat-generaal mr. E.J. Julsing-Nijenhuis uiteen hoe de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling in elkaar steekt en welke bijzonderheden deze kent. Aansluitend zal mr. J.Y. Taekema vragen stellen aan mr. Julsing-Nijenhuis over de wet waarna er een boeiend tweegesprek volgt over de uitwerking van de Wet v.i. voor de advocatenpraktijk.

De auteurs:

J.Y. Taekema (advocaat Taekema Harlequin advocaten)
Jacques Taekema studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkte hij part time voor de Reclassering. Van 1996 tot 1999 was hij universiteit docent aan de Universiteit van Amsterdam. In deze periode werkte hij aan zijn promotieonderzoek over de toelaatbaarheid van uit het buitenland afkomstig bewijsmateriaal. In 1999 maakte hij de overstap naar de advocatuur. In 2007 begon hij zijn eigen praktijk in Den Haag: Taekema Harlequin advocaten. Landelijke bekendheid kreeg hij met zijn zaak: “De Schiedammer Parkmoord”. Naast zijn praktijk, is Jacques Taekema (bestuurs)lid van de VCAS (Vereniging Cassatieadvocaten) en redactielid van PO-Online.

E.J. Julsing-Nijenhuis (advocaat-generaal Ressortspakket Arnhem-Leeuwarden)
Elisabeth Julsing-Nijenhuis is advocaat-generaal bij het ressortspakket Arnhem-Leeuwarden en deeltijd programmamanger Justitiële Voorwaarden bij het OM. Tot 1992 was zij docent bij de Hogeschool en plaatsvervangend directeur bij een Bijzondere Opsporingsdienst bij het ministerie van Sociale Zaken. Daarna werd zij officier van justitie bij het parket Utrecht en daarna in Den Haag en Zwolle. Elisabeth Julsing-Nijenhuis is auteur van het boek Voorwaardelijke invrijheidstelling (Kluwer, Deventer 2009).

Actie: gratis proefcursus

Eindelijk nascholen waar en wanneer het u uitkomt. Het kan met PO-Online. U kunt nu gratis deze online cursus van PO-Online uitproberen. Deze cursus levert u ook nog eens 2 of 3 PO-punten op. Zo kunt u op een makkelijke manier ervaren of e-learning iets voor u is.

PO-punten halen wanneer het u uitkomt:

  • De cursussen van PO-Online zijn 24 uur per dag beschikbaar via de website
  • U kiest waar u de cursus volgt: thuis, op het werk of onderweg, op uw eigen PC, laptop en zelfs op de tablet
  • De cursussen zijn op ieder gewenst moment te volgen
  • Tussentijds te stoppen en op een ander moment te hervatten

Wilt u kennismaken met online nascholen, vraag dan hier de cursus aan.

Liever een andere gratis cursus?

U kunt ook kiezen voor één van onderstaande cursussen:

Benieuwd naar de gratis cursus of wilt u meer informatie?
Tel: 030 – 26 44 100
E-mail: info@po-online.nl
Website: www.po-online.nl

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

Webmeester

Webmeester

Recente vacatures

Recente vacatures