Partnerbijdrage van

Gronden voor matigingsbevoegdheid artikel 2:248 lid 4 BW zijn limitatief

Een rechter kan een bedrag waarvoor bestuurders aansprakelijk zijn matigen als hij dit bedrag bovenmatig vindt op grond van artikel 2:248 lid 4 BW. De gronden voor matiging in dit artikel zijn limitatief. Dit volgt uit de tekst van artikel 2:248 lid 4 BW en de parlementaire geschiedenis. Een rechter mag zijn oordeel tot matiging daarom niet baseren op alle omstandigheden. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Delen:

In deze zaak had het gerechtshof zijn oordeel gebaseerd op alle omstandigheden, maar een aantal van die gronden zijn geen gronden voor matiging, zoals bedoeld in artikel 2:248 lid 4 BW. Volgens de Hoge Raad is het niet duidelijk welke omstandigheden het gerechtshof bij zijn matigingsoordeel had meegewogen. Het gerechtshof heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn volledige gedachtegang en welke omstandigheden in aanmerking zijn genomen. De Hoge Raad vernietigt daarom het arrest van het gerechtshof Den Haag en verwijst de zaak naar het gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing.

Omgaan met goede trouw, overboekingen na surseance en verruimde verrekening in faillissement
In deze zaak staat centraal hoe moet worden omgegaan met goede trouw, betalingen na surseance en verrekening in faillissement situaties, waarbij een bank bevoegdheden uit een cash pool arrangement uitoefent. Deze rechtsvragen stonden centraal in een partijdebat tussen een curator en ene bank in een omvangrijk scheepsfaillissement bij de rechtbank. De PG behandelt in zijn conclusie de drie rechtsvragen.

Haviltex-criterium bepalend bij uitleg kwijtingsartikel
Bij de uitleg van een kwijtingsartikel in een overeenkomst past de rechter het Haviltex-criterium toe. Dit houdt in dat het niet alleen gaat om een taalkundige uitleg van de bepaling, maar ook de zin die de partijen in de omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten geven en van elkaar mochten verwachten. Is er een overeenkomst tussen twee professionele partijen die ongetwijfeld werden bijgestaan door juristen en fiscalisten? En hebben de partijen niet over het artikel onderhandeld of gesproken? Dan moet de rechtbank de tekst van de overeenkomst als uitgangspunt nemen. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Wanbeleid bij bestuur en commissarissen door niet juist informeren OR bij overname
Bij een overname moet het bestuur ervoor zorgen dat het alle informatie heeft die nodig is om een goede belangenafweging te maken. Zeker als het bestuur een medezeggenschapsorgaan om advies moet vragen. Doet het bestuur dit niet? Dan is er sprake van wanbeleid. Heeft de onderneming een raad van commissarissen? Dan moet dat orgaan ook zorgvuldig beoordelen of de gevolgen van de overname gunstig zijn voor het bedrijf. Dit heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Vennootschap moet rekening houden met belangen minderheidsaandeelhouders
Een bedrijf en daarbij betrokken organen en personen moeten zich redelijk en billijk tegenover elkaar gedragen op grond van artikel 2:8 BW. De vennootschap moet ook zorgvuldig zijn met betrekking tot de belangen van de aandeelhouders en moet het belang van minderheidsaandeelhouders in het oog houden. De uitwerking van deze zorgvuldigheidsplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De rechter moet terughoudend toetsen bij de vaststelling of een orgaan bij besluitvorming alle betrokken belangen zorgvuldig heeft afgewogen. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Behaal 1 PO-punt met bovenstaande artikelen
Wist je dat bovenstaande artikelen 1 PO-punt waard zijn? Deze artikelen vormen namelijk een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen.

Wil jij dus op een laagdrempelige en efficiënte manier aan de slag met je PO-punten middels e-learnings? Neem dan snel een kijkje op onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven