Haal nog je laatste opleidingspunten met het volgen van een webcollege!

Delen:

Amsterdam Law AcademyGeef je regelmatig adviezen of begeleid je procedures in consumentenrecht-zaken? Blijf dan op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie met het webcollege Consumentenrecht voor verkoper, leverancier en consument van prof. Jacobien Rutgers.
Wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies voor uw praktijk leert u in het webcollege van prof. Klara Boonstra.

Na afloop van het webcollege Consumentenrecht voor verkoper, leverancier en consument

 • Heeft u kennis van de Nederlandse en Europese regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot algemene voorwaarden, consumentenkoop, koop op afstand, oneerlijke handelspraktijken;
 • Weet meer over de wijze waarop de Europese jurisprudentie en regelgeving doorwerkt in het Nederlandsrecht, bijvoorbeeld door richtlijn conforme interpretatie en wat de gevolgen hiervan zijn voor de praktijk;
 • Kunt u beter advies geven aan verkoper, leverancier en consument of hen in het proces bijstaan.

Docent: Dr. J.W.(Jacobien) Rutgers, universitair hoofddocent privaatrecht en internationaal privaatrecht, Afdeling privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrij Universiteit.
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Welke mogelijkheden biedt de Wet aanpak schijnconstructies?

Als onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid om, naast de werkgever, ook opdrachtgevers in de keten van productie of dienstverlening aansprakelijk te stellen voor de betaling van het loon. In dit webcollege neemt u de aanleiding voor deze wetgeving onder de loep en leert u hoe de wetgeving kan worden gebruikt om wanbetaling in de keten aan te pakken. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop de productieketen van (onder)aanneming transparant kan worden gemaakt. Vervolgens leert u op welke wijze u de hoofdelijke- en volgtijdelijke aansprakelijkheid in praktijk kunt toepassen.

Na afloop van het webcollege:

 • Bent u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van de ketenaansprakelijkheid voor loon in het kader van het arbeidsrecht, in het bijzonder waar het (onder)aanneming betreft;
 • Heeft u geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen, bijvoorbeeld ten aanzien van het in kaart brengen van de juridische keten en de situatie waarin hoofdelijke- dan wel volgordelijke aansprakelijkheid geldt;
 • Bent u op de hoogte van de voorwaarden waarin de opdrachtgever succesvol een claim op niet-verwijtbaarheid kan doen.

Docent: Prof. dr. Klara Boonstra, hoogleraar Internationaal sociaal recht aan de VU, afdeling. Staats- en Bestuursrecht, tevens werkzaam als juridisch beleidsadviseur bij de FNV.
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Het nieuwe ontslagrecht: Wet werk en zekerheid

In dit webcollege krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WWZ zal meebrengen. Ook wordt – kritisch – ingegaan op de potentiële gevolgen van deze wijzigingen en worden de praktische veranderingen ten opzichte van het huidige ontslagstelsel belicht.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van:

 • De relevante wijzigingen van het ontslagrecht en de gedachten die daaraan ten grondslag hebben gelegen.
 • U hebt geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde tijd contracten en opvolgend werkgeverschap, redenen voor ontslag en ontslagvergoedingen.

Docent: Prof. dr. R.M. (Ronald) Beltzer, hoogleraar arbeid & onderneming aan de UvA
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Geactualiseerd webcollege: De zieke werknemer van prof. Willemijn Roozendaal.

Hoe lang moet de werkgever loon doorbetalen? Wat moet hij nu eigenlijk doen aan re-integratie? Wat zijn de risico’s als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? Welke verandering brengt de Wet Werk en Zekerheid in de ontslagpositie van de zieke werknemer? Is het slim om een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Welke rechten heeft de werknemer na het ontslag?
Deze en tal van andere vragen worden behandeld in het geactualiseerde webcollege De zieke werknemer.

Na het volgen van dit webcollege heeft u kennis van: 

 • De hoofdlijnen van het recht op inkomensbescherming en ontslagbescherming van de zieke werknemer.
 • De verplichtingen die de werkgever heeft als de werknemer nog in dienst is, en daarna.
 • De momenten in het re-integratietraject van de (langdurig) zieke werknemer waarop belangrijke besluiten worden genomen door Arbodienst of UWV, zodat u kunt besluiten of u al dan niet actie moet ondernemen.

Docent: Prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht en universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de VU.
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Wij bieden ook webcolleges aan op het gebied van:

Bestuursrecht
Personen- jeugd- en familierecht
Privaatrecht
Strafrecht
Europees recht
Internetrecht

Lees verder en schrijf u in!

Amsterdam Law Academy: Webcolleges anders dan bij anderen

Amsterdam Law AcademyEggens en VULAW zetten met de beste docenten van beide faculteiten, interessante onderwerpen op de  kaart; op een boeiende manier gepresenteerd en verrijkt (met filmpjes, interviews e.d.), voor een redelijke prijs.

www.amsterdamlawacademy.nl

NOVA

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven