Veilig thuis Rotterdam Rijnmond zoekt een

Lid Raad van Toezicht (profiel juridisch)

Deel deze vacature:

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond streeft ernaar om samen met direct betrokkenen, inwoners, vrijwilligers en professionals een aantoonbare bijdrage te leveren aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam en vijftien regiogemeenten.

“Iedereen een veilig thuis”.

Bij deze maatschappelijk belangrijke, dynamische organisatie ontstaat per 1 januari 2024 een vacature voor een nieuw lid van de raad van toezicht, met een juridisch profiel.
Ben jij de (ervaren) toezichthouder die vanuit kennis van de relevante wetgeving en de toekomstige veranderingen in de (maatschappelijke) context en zicht op de uitvoeringspraktijk van de VTRR gedreven is om aan deze belangrijke opgave een bijdrage te leveren?

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld en/of kindermishandeling) en hebben daarin de taak op regionaal niveau een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) vervult sinds 1 januari 2018 als zelfstandige organisatie een belangrijke rol in de maatschappelijke opdracht om te staan voor een veilig thuis voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond (in de leeftijd van 0-100 jaar). VTRR heeft de rol om in die gevallen waar andere ketenpartners (o.a. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-partners, scholen) dat niet kunnen, duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in de afhankelijkheidsrelatie en welke interventie passend is om acute en duurzame veiligheid te realiseren.

VTRR geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, kinderen als professionals. VTRR doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en monitort of veiligheid gerealiseerd en geborgd is. Daarmee biedt VTRR-perspectief op omstandigheden waarin mensen weer een veilige toekomst hebben. Om als VTRR van maximale toegevoegde waarde te zijn in de keten is duidelijkheid over de rol, maar met name ook het inzetten van interventies die passen bij de mate en ernst van onveiligheid in een gezinssysteem van groot belang. Snel kunnen schakelen met partners en ook het organiseren van casusregie bij de juiste partner is daarin essentieel. VTRR werkt voor en samen met vijftien regiogemeenten, te weten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam inclusief Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

VTRR is verdeeld in vier regio’s om nauw aan te sluiten bij lokale partners en de infrastructuur. Het team van VTRR bestaat uit deskundige procesregisseurs, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.
Belangrijke kernwaarden van VTRR zijn slagvaardigheid, samenwerking, systeemgerichtheid, deskundigheid en transparantie.

Het bestuur en de raad van toezicht van VTRR

VTRR heeft een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van VTRR. De bestuurder vormt samen met managers het MT.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, met verschillende achtergronden en expertises. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de raad van toezicht is periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van bestuurder met de OR.

Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht van VTRR volgt de Zorgbrede Governancecode en heeft als belangrijkste taken:

 • Toezicht op de continuïteit van de organisatie.
 • Verzekeren dat de statutaire doelstellingen worden gerealiseerd.
 • Toezicht op de strategie en risico’s van de instelling.
 • Beoordelen van interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 • Controleren van de financiële verslaglegging.
 • Waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de zorg.
 • Naleving van wet- en regelgeving.

De raad van toezicht fungeert als werkgever van het bestuur en adviseert en ondersteunt het bij het beleid. Ze treden op als kritische gesprekspartners, signaleren kansen en risico’s vanuit hun expertise en adviseren zowel gevraagd als ongevraagd.

Vacature in de raad van toezicht

Door het tussentijds vertrek van een van de leden van de raad van toezicht per 1 januari 2024 ontstaat de vacature voor een lid met juridische kennis. Het nieuw te werven lid zal, bij voorkeur als voorzitter, deel gaan uitmaken van de commissie kwaliteit en veiligheid. Het nieuwe lid wordt op voordracht van de OR benoemd.

Algemene vereisten voor een lid van de raad van toezicht:

Een lid van de raad van toezicht heeft een academisch denk- en werkniveau en is maatschappelijk actief. Een lid is in staat om het beleid, de strategie en het functioneren van het bestuur te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die nodig is voor zijn/haar taak. Een lid van de raad van toezicht heeft affiniteit met het werk en de doelstellingen van VTRR, heeft algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, toont evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand, is in staat om als sparringpartner van het bestuur te fungeren en toezicht te houden op het functioneren van VTRR.

Specifieke eisen voor het lid van de raad van toezicht met een juridisch profiel:

 • Is in staat om als voorzitter de commissie kwaliteit en veiligheid procesmatig en inhoudelijk vorm te geven.
 • Heeft kennis van met name de relevante wetgeving (WMO en Jeugdwet), AVG en governance.
 • Heeft inzicht in en kennis van relevante brede maatschappelijke en actuele bestuurlijke ontwikkelingen en is op basis daarvan in staat in scenario’s voor heden en toekomst denken.
 • Heeft zicht op de uitvoeringspraktijk van een complexe multi-stakeholder organisatie als VTRR, als bron van kwaliteit maar ook van (reputatie-)risico’s.
 • Begrijpt de maatschappelijke betekenis en sensitiviteit van het werk van VTRR en kan deze vertalen in de toezichthoudende rol.
 • Onderschrijft de doelstellingen en waarden van VTRR en weet deze te vertalen naar toezichthoudend niveau.

Aanvullende vereisten

De dynamiek van het werkveld van VTRR vraagt stressbestendigheid en stevigheid van een lid van de raad van toezicht. Daarnaast zoekt VTRR een teamlid dat humorvol, energiek, warm, empathisch en een teamspeler is.
Omdat de raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van diversiteit in al haar facetten is, gezien de huidige samenstelling van de raad, een bi-culturele achtergrond van het nieuwe lid wenselijk.
Affiniteit c.q. bekendheid met de regio Rotterdam Rijnmond of met grootstedelijke dynamiek is een pre.

Informatie

Meer informatie over VTRR is te vinden op de website www.veiligthuisrr.nl.

Bezoldiging

De bezoldiging oriënteert zich op de richtlijnen van de NVTZ binnen de WNT-2.

Geïnteresseerd?

Bij de werving en selectie van deze procedure wordt VTRR ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je via Whatsapp contact opnemen met senior partner mr. Sandra Lutchman op nummer 06- 40744074 of s.lutchman@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je cv en brief met vermelding naar welk profiel je solliciteert uiterlijk 20 oktober 2023 via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn sluit op 20 oktober 2023
 • De voorselectiegesprekken met Sandra Lutchman vinden plaats op 26 oktober.

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in de week van 6-10 november 2023. Na selectie vindt de benoeming plaats door de betrokken wethouders.
Graag bovenstaande datum vrijhouden voor mogelijke gesprekken.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 4 oktober 2023
Verloopdatum: 30/10/2023

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland
Scroll naar boven