Mr. Magazine – nr. 1 (2022)

Interview Marc Hertogh

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh (Rijksuniversiteit Groningen) vindt dat de rechtsstaat erbij gebaat is dat de Rechtspraak de luiken opengooit en dat de burger structureel een plek krijgt aan de tafels van de trias. “Anders gaat de burger zich verder afkeren van de rechtspraak.” Lees artikel

Compliance

Compliance officers in de advocatuur moeten méér doen dan in de gaten houden of iedereen volgens de regels werkt. Rapportage, integriteit, verantwoord zakendoen – ook dat moeten zij in het dna van advocatenkantoren zien te krijgen. Lees artikel

Openbaar Ministerie en publieke opinie

Is het Openbaar Ministerie een meeloper of juist een gangmaker in het publieke debat? Over openbaarheid XL, het belang van clicks en likes en het OM als de centrale bankier van de nieuwsmarkt. Lees artikel

Stapelende juristen

Niet iedere jurist is meteen na het vwo rechten gaan studeren. Sommigen gingen eerst werken, anderen stapelden meerdere opleidingen voordat ze hun meestertitel behaalden. Drie van hen vertellen over de route die zij bewandelden. Lees artikel

Wilt u zich abonneren op Mr. Magazine?

Mr. is gratis voor juristen werkzaam in Nederland én voor studenten WO rechten in Nederland. Mr. wordt alleen gratis verzonden naar in Nederland wonende abonnees.

Scroll naar boven