Mr. Magazine – nr. 2 (2022)

Interview Martijn Snoep

Of het nu gaat om Apple, huizenhandelaren of neplikes, zodra een goed werkende markt gevaar loopt treedt de Autoriteit Consument & Markt op. Bestuursvoorzitter Martijn Snoep vertelt over het werk van de toezichthouder. Lees artikel

Adieu grondentrechter

De Raad van State staat sinds kort toe dat partijen in hoger beroep nieuwe gronden kunnen aandragen. Valt dat goed bij bestuursrechtadvocaten? Lees artikel

Jurist als vertrouwenspersoon

Sinds de perikelen bij The Voice en Ajax is er meer aandacht voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat merken ook juristen die tevens extern vertrouwenspersoon zijn. Lees artikel

Opleidingen na corona

Hoe zien juridische opleidingen er na corona uit? Fysiek waar het moet, digitaal waar het kan, blijkt uit een rondgang langs een aantal opleiders. Lees artikel

Wilt u zich abonneren op Mr. Magazine?

Mr. is gratis voor juristen werkzaam in Nederland én voor studenten WO rechten in Nederland. Mr. wordt alleen gratis verzonden naar in Nederland wonende abonnees.

Scroll naar boven