NOvA blijft zich verzetten tegen inperking verschoningsrecht

Het wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht is overbodig, onwenselijk en lost problemen niet op en moet dan ook worden ingetrokken. Dat schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten in een advies aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar aanleiding van dit wetsvoorstel, dat tot 23 oktober in consultatie is gegeven. De zorgen die de NOvA ruim drie jaar geleden al uitte, zijn er nog steeds.

Delen:

NOvA blijft zich verzetten tegen inperking verschoningsrecht
Foto: Geert Snoeijer

Met het wetsvoorstel wil de staatssecretaris het wettelijke fiscale verschoningsrecht verduidelijken en aanpassen. Hij verwacht dat aanpassing van het fiscale verschoningsrecht zorgt voor meer transparantie en bijdraagt aan een juiste belastingheffing en correcte invordering.

Te ongericht

Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de Panama Papers-maatregelen die toenmalig staatssecretaris Wiebes in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer aankondigde om internationale en nationale belastingontduiking aan te pakken. De reikwijdte van de wettelijke bepaling over het fiscale verschoningsrecht is “zeer breed en in ieder geval voor advocaten en notarissen te ongericht”, schreef Wiebes aan de Kamer. “Naar mijn mening moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat bepaalde fiscaal relevante feiten, zakelijke handelingen en transacties aan het oog van de Belastingdienst worden onttrokken door daarvoor een geheimhouder te gebruiken”.

Vertrouwelijkheid garanderen

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de Belastingdienst inzage kan krijgen in de communicatie tussen onder anderen advocaten en hun cliënten. Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders zoals advocaten komt hierdoor onder druk te staan, waarmee een belangrijk principe in de samenleving wordt geschaad, aldus de NOvA, die al in 2017 liet weten fel gekant te zijn tegen de plannen van toenmalig staatssecretaris Wiebes om het fiscaal verschoningsrecht in te perken.

Petra van Kampen, lid van de algemene raad van de NOvA, benadrukte in haar blog van 5 oktober 2020 nogmaals het belang van deze vertrouwelijkheid. 

Volgens de Orde moet iedereen zonder angst voor openbaarmaking juridisch advies en bijstand kunnen inwinnen bij een advocaat. Om die vertrouwelijkheid te kunnen garanderen, beschikken advocaten over een wettelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Aan dit belangrijke uitgangspunt mag volgens de Orde geen afbreuk worden gedaan, ook niet in fiscale kwesties.

Overbodig

De aanpassing van het verschoningsrecht is ook niet nodig, nu de wet al bepaalt dat belastingplichtigen verplicht zijn informatie te geven als de Belastingdienst daar om vraagt, zo schrijft de Orde in het advies van 21 oktober. 

Ook met de term ‘fiscaal verschoningsrecht’ heeft de Orde moeite, nu die de suggestie wekt dat het verschoningsrecht zich laat onderscheiden naar rechtsgebied, terwijl dit als algemeen rechtsbeginsel een algemene, in alle rechtsgebieden geldende werking heeft.

Uitholling voorkomen

Volgens de Orde is bovendien niet toegelicht op welke punten er behoefte is aan verduidelijking. Uit de rechtspraak van de afgelopen decennia volgt volgens de Orde in ieder geval niet dat een verduidelijking nodig zou zijn. De Orde stelt daarom voor om eerst met de staatssecretaris te bekijken waar de schoen mogelijk wringt. Daarmee wil ze voorkomen dat er wetgeving komt “die een belangrijk rechtsbeginsel uitholt en tot jarenlange procedures leidt”. 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven