Oeps, officier van justitie vergeet elektronische handtekening

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verklaarde een officier van justitie niet-ontvankelijk in hoger beroep. Het ontbreken van haar elektronische handtekening maakte dat het hoger beroep niet op geldige wijze was ingesteld.

Delen:

Oeps elektronische handtekening vergeten
Beeld: Depositphotos

Met een ‘bijzondere volmacht’ kun je als officier van justitie hoger beroep laten instellen door de griffie van de rechtbank (artikel 450 Wetboek van strafvordering). In de zaak waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitsprak, wilde de officier van justitie op 2 juni van dit jaar hoger beroep instellen tegen een vonnis van de rechtbank Overijssel van 20 mei. In de appelakte staat vermeld dat de griffiemedewerker die het beroep instelde ‘daartoe gemachtigd is namens de officier van justitie, blijkens de aan deze akte gehechte brief welke dient te worden beschouwd als een bijzondere volmacht’. Maar in de aangehechte e-mail waarin de officier de griffiemedewerker machtigde, ontbreekt haar elektronische handtekening.
Op 23 juni volgde alsnog een – ondertekende – bijzondere schriftelijke volmacht tot het instellen van hoger beroep, vergezeld van een mail met de mededeling “Bij dezen stuur ik nog de formele volmacht, ondertekend door mij en ingescand”.

Te laat

Dat mag echter niet baten: het hof verklaart de officier van justitie niet ontvankelijk in het hoger beroep. De e-mail van de officier van justitie van 2 juni aan de griffiemedewerker zonder elektronische handtekening kan volgens het hof niet worden gezien als een bijzondere schriftelijke volmacht in de zin van artikel 450, eerste lid, aanhef en onder b, Sv. De wel ondertekende bijzondere schriftelijke volmacht was te laat: die werd pas ná de termijn voor het instellen van hoger beroep gegeven. Daardoor is het gebrek dat aan de e-mail als bijzondere volmacht kleeft, niet tijdig hersteld vindt het hof.

Geen onnodig formalisme

Het hof merkt nog op dat er met dit oordeel geen sprake is van onnodig formalisme. “Het verlenen van een bijzondere schriftelijke volmacht is een rechtshandeling waaraan omwille van de rechtszekerheid strikte eisen moeten worden gesteld die niet alleen gelden voor de raadsman en de verdachte maar ook voor de officier van justitie. Bovendien is er een eenvoudige mogelijkheid – ook tijdens de coronamaatregelen – om met behulp van een als bijlage bij een e-mailbericht gevoegde en ondertekende volmacht hoger beroep te laten instellen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven