Partnerbijdrage van

Ruud Hermans benoemd tot CPO-hoogleraar Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk

Delen:

Ruud Hermans

Dr. mr. Ruud Hermans (1959, Den Haag) is met ingang van 1 juni 2019 benoemd tot CPO-hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk. Het betreft een leeropdracht voor twee jaren op de CPO-wisselleerstoel, de leerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.

De wisselleerstoelhouder levert een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en cursusprogramma’s van het CPO, verzorgt onderwijs, verricht onderzoek en adviseert het CPO over aspecten aangaande zijn leeropdracht die relevant zijn voor de juridische praktijk en daar geldende opleidingsbehoeften.

Hermans is jurist en natuurkundige (Rijksuniversiteit Leiden). Vanaf 1984 is hij verbonden aan advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam, waarvan sinds 1991 als partner. “Deze maand word ik 60 en neem ik afscheid bij De Brauw. Na een prachtige carrière waarin ik heb kunnen meebouwen aan de ontwikkeling van kantoor en waarbij ik vele cliënten heb mogen bijstaan en mooie zaken heb mogen doen, is het tijd voor een volgende stap. Het hoogleraarschap lonkt, om al mijn praktijkervaring te kunnen inzetten voor de rechtsontwikkeling en om volgende generaties juristen te kunnen opleiden.”

Hermans promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit, op het proefschrift ‘Het onderzoek in de enquêteprocedure; een normatieve beschrijving van de wijze waarop de onderzoekers het onderzoek moeten uitvoeren en de Ondernemingskamer het onderzoek moet aansturen, alsmede een vergelijking met het deskundigenonderzoek in de civiele procedure’. Hij is een allround civilist met ervaring op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, het ondernemingsrecht, het insolventierecht, het contractenrecht en het procesrecht inclusief corporate litigation en cassatieprocesrecht. Gedurende ca. 15 jaar was hij plv. Rijksadvocaat. Bij De Brauw was Hermans van 2001-2005 bestuurslid en bekleedde hij recentelijk de functie van voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders. Hij was hoofd van de Restructuring-praktijk en van de Corporate-litigationpraktijk. Hij is daarnaast bestuurslid van de Vereniging Corporate Litigation, redacteur SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht en tot eind mei 2019 voorzitter van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij was voorts lid van de klankbordgroep Netherlands Commercial Court van de Raad voor de rechtspraak.

Hermans is voornemens als CPO-wisselleerstoelhouder het privaatrecht in de rechtspraktijk, inclusief het procesrecht, het ondernemingsrecht en het insolventierecht, tot object van zijn onderzoek en onderwijs te maken. Hij wil daarbij empirisch, multidisciplinair onderzoek doen om te komen tot een normatief kader voor het vaststellen, aanpassen en verfijnen van (gedrags)normen door de wetgever en de rechter en voor beslissingen van burgers en ondernemingen met privaatrechtelijke gevolgen: “Ik ben een voorstander van empirisch onderzoek. Normstelling in het recht is immers vaak gebaseerd op impliciete vooronderstellingen over menselijk gedrag, die zich lenen voor empirische verificatie. De afwikkeling van geschillen wordt bovendien in toenemende mate beïnvloed door de publieke opinie, media en de politiek. Technologische ontwikkelingen, ten slotte, nopen tot andere oplossingen voor klassieke privaatrechtelijke vraagstukken en gaan geschilbeslechting door de rechter en beproefde beslismodellen ingrijpend veranderen.”

Ruud Hermans volgt Ybo Buruma op, die in de jaren 2015-2018 de CPO-wisselleerstoel bekleedde met de leeropdracht Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie.

Lees meer over de CPO-wisselleerstoel

Delen:

Scroll naar boven