Steeds meer MVO bij advocatenkantoren

Delen:

Grote advocatenkantoren zijn in toenemende mate actief op het terrein van het maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO). Met name de kantoren uit Angelsaksische landen nemen dit begrip zeer serieus en zien het ook als een strategisch instrument om de eigen marktpositie te verbeteren.

Dit blijkt uit een onderzoek naar MVO dat Mr. hield onder de twintig grootste advocatenkantoren van het land en dat vorige week in Mr. werd gepubliceerd.

Aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat in het gehele bedrijfsleven (onderdelen van) MVO als een steeds normaler en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt gezien. Deels komt die ontwikkeling van binnenuit de bedrijven zelf, deels is er een duidelijke trend in de samenleving zichtbaar waardoor bedrijven het zich steeds minder kunnen veroorloven niet ook op dit terrein actief te zijn.

In de antwoorden is een duidelijke trend zichtbaar, namelijk een omslag van sponsoring van vooral culturele instellingen en het verrichten van incidenteel vrijwilligerswerk naar een structurelere en minder vrijblijvende invulling van het begrip CSR. Ook de pro bono-praktijk, waarbij het initiatief in veel gevallen nog aan individuele medewerkers wordt overgelaten, wordt steeds meer minder vrijblijvend en steeds meer gestructureerd, waarbij in sommige gevallen zelfs quota per medewerker worden vastgesteld en waarbij het niet halen van dat quotum gevolgen voor de bonus kan hebben.

In het artikel wordt door een aantal kantoren een reactie gegeven op de bevindingen van het onderzoek. Zo zegt DLA-partner Marc Molhuysen dat zijn kantoor veelal aanhaakt bij hetgeen in met name het Verenigd Koninkrijk wordt geïnitieerd. Een verplichting om MVO-gerelateerde activiteiten te verrichten bestaat niet bij DLA.

Marc Blom (NautaDutilh) stelt dat bij zijn kantoor de nadruk ligt op het ondernemen van activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen juridische competenties: “Op die manier zijn onze mensen er meer bij betrokkenen en is het voor hen ook leuker.”

Hanny Geerdink, voorzitter van de MVO-werkgroep van Pels Rijcken vertelt dat haar organisatie kiest voor het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak bijvoorbeeld door de aanstelling van vijftien MVO-ambassadeurs die de spinnen in het web van de organisatie zijn en er voor moeten zorgen dat MVO tot het DNA van het kantoor gaat behoren.

Mark Bannenberg (Banning Advocaten) toont zich voorzichtig met het gebruik van het woord MVO en legt de nadruk op het zo laag mogelijk houden van de tarieven, zodat zo veel mogelijk mensen toegang tot rechtshulp hebben. Ook sponsoring ziet hij niet per se als onderdeel van MVO, maar wel vaak als een soort ‘window dressing’. Het duurzaam omgaan met de eigen mensen ziet Bannenberg nadrukkelijk wel als MVO.

Holland van Gijzen’s bestuursvoorzitter Johan Westerhof wil ook duurzaam met de eigen medewerkers omgaan en wijst op het imago dat zijn kantoor heeft als ‘fitte organisatie’. In dat kader past ook de betrokkenheid bij het ‘partner in sport’programma van het NOC middels het geven van fiscaal en civiel-juridische ondersteuning aan sportverenigingen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven