Partnerbijdrage van

“Steeds vaker normstelling in beleidsregels in plaats van wettelijke regels”

In het omgevingsrecht is in toenemende mate sprake van normstelling in beleidsregels in plaats van normstelling in wettelijke regels, stelt Tonny Nijmeijer (hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het Omgevingsrecht).

Delen:

Steeds vaker normstelling in beleidsregels in plaats van wettelijke regels

De dynamiek tussen wettelijke regel en beleidsregel brengt veranderingen in de toetsing door de bestuursrechter met zich. Ook de verhouding tussen de rechter in eerste aanleg en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) verandert. Dat staat vast. In hoeverre die veranderingen leiden tot een afnemende rechtszekerheid en een verminderd houvast voor de justitiabele – zoals door de Afdeling advisering van de Raad van State gevreesd – hangt af van de wijze waarop de bestuursrechter de inhoud en de toepassing van wetsinterpreterende beleidsregels toetst. Dat zal uit toekomstige uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van diezelfde Raad van State moeten blijken.

In zijn annotatie illustreert Nijmeijer deze ontwikkeling aan de hand van de zaak over het ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormen Gooise Meren’ dat op 3 april 2019 door de gemeenteraad van de gemeente Gooise Meren is vastgesteld. De raad heeft met de vaststelling van dit paraplubestemmingsplan de parkeernormen in de beleidsregel Richtlijnen voor parkeernormen van 19 februari 2019 opgenomen in de planregels van de bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren voor zover die bestemmingsplannen nog niet voorzagen in een parkeerregeling. Het plan bevat een dynamische verwijzing naar de beleidsregel Richtlijnen voor parkeernormen, wat inhoudt dat met toekomstige wijzigingen van deze beleidsregel rekening wordt gehouden.

De uitspraak laat goed zien wat de gevolgen zijn voor de rechterlijke toetsing als de normstelling verschuift van een wettelijke regel naar een beleidsregel.

Deze column verscheen eerder op verderdenken.nl en is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in maandblad Ars Aequi. Verder lezen? Download de pdf op arsaequi.nl.

Tonny Nijmeijer is een van de sprekers tijdens de derde bijeenkomst van de Meegroeicongresreeks Omgevingswet op 14 december 2020. Bekijk hier het programma

Delen:

CPO

Blijf scherp. Volg een CPO-cursus en laat u inspireren door onze topdocenten. Zij nodigen u uit om kritisch te zijn en verder te denken….

Meer berichten van partner

Scroll naar boven