Partnerbijdrage van

U wilt het thema duurzaamheid verankeren in uw advisering, maar hoe?

Klimaatverandering, grenzen aan de groei en de bijbehorende maatschappelijke transitie: vrijwel iedere jurist heeft of krijgt hiermee te maken. Maar hoe verankert u duurzaamheid in uw advisering? Daarover gaat de masterclass ‘Klimaat en recht: Transitiedenken voor juristen’ op 16 november.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

In de masterclass schetst docent Renske van Ekdom in grote lijnen de verandering die gaande is in het denken rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat dat betekent voor het werkveld van de jurist. Ze geeft een overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De masterclass gaat niet over de urgentie van de transitie die gemaakt moet worden, die wordt als een gegeven beschouwd.

Van juridische advisering naar maatschappelijk verantwoorde juridische advisering. De masterclass is bedoeld voor juristen die het thema duurzaamheid meer willen verankeren in hun advisering en op zoek zijn naar handvatten daarvoor. Na een inleiding gaan de deelnemers aan de slag met een praktijkcasus. Centraal staat hierbij de vraag wat de bijdrage op het gebied van duurzaamheid van een jurist kan zijn bij complexe dossiers/vraagstukken. Van de deelnemers wordt daarom een actieve, onderzoekende houding verwacht.

De masterclass gaat over de vertaling naar het eigen werkveld, maar zeker ook over het onderzoeken welke rol u past. Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de hoofdlijnen in duurzaamheids/transitiedenken en de rol die de jurist daarbij kan innemen.

Deze masterclass bestaat uit twee delen. De delen sluiten op elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Het tweede deel ‘Masterclass Klimaat & recht: Juristen en Responsible Business Conduct (RBC)’ vindt plaats op 14 december. Als u beide delen volgt ontvangt u een korting. U betaalt € 995,- i.p.v. € 1.100,-.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top