Partnerbijdrage van

Voorkom fouten rondom het UBO-register

In 2020 is het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen ingevoerd. Uiterlijk 25 maart 2022 moeten alle ondernemers hun 'Ultimate Beneficial Owners' (UBO’s) hebben ingeschreven. Maar hoe voorkomt u fouten rondom het UBO-register? Op 13 oktober verzorgt kandidaat-notaris en universitair docent Birgit Snijder-Kuipers een cursus over dit onderwerp.

Delen:

Voor het notariaat is het UBO-register van belang omdat elke oprichting vergezeld moet gaan van een opgave van de UBO van de opgerichte rechtspersoon. Ook moeten notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het UBO-register doorgeven wanneer zij een afwijking aantreffen tussen de gegevens uit hun dossier en die uit het UBO-register.

In de cursus ‘UBO-register voor het notariaat’ krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoord op verschillende vraagstukken rondom de UBO en het UBO-register. Hoe stelt u bijvoorbeeld een UBO vast en mag u afgaan op de juistheid van het UBO-register? Belangrijk in dit kader is dat de juistheid van het UBO-register primair een verantwoordelijkheid is van de rechtspersoon, niet van de notaris.

De docent besteedt ook aandacht aan (het managen van) de verwachtingen van uw cliënt. Uw cliënt zal zich niet altijd realiseren dat het vaststellen van een UBO ingewikkeld en tijdrovend kan zijn. Daarom moet u tijdig duidelijkheid scheppen.

Ook komen veelgemaakte fouten en valkuilen aan bod. Voorbeelden daarvan zijn een onjuiste of onvolledige opgave aan het UBO-register of een onjuiste grondslag bij het bepalen van de UBO.

Verder gaat de docent ook in op recente jurisprudentie zoals de uitspraak inzake Privacy First. De inzet van dit kort geding was het buiten werking stellen van het UBO-register op grond van privacy.

Na afloop van de cursus kunt u een UBO bij een privaatrechtelijke rechtspersoon en personenvennootschap vaststellen. U weet hoe u een juiste opgave doet bij het UBO-register en u kunt beoordelen in hoeverre een opgave of wijziging noodzakelijk is. Ook kunt u de UBO van uw praktijkvennootschap vaststellen.

Meer info en inschrijven

Delen:

CPO

Blijf scherp. Volg een CPO-cursus en laat u inspireren door onze topdocenten. Zij nodigen u uit om kritisch te zijn en verder te denken….

Meer berichten van partner

Scroll naar boven