Partnerbijdrage van

Voorkom veelvoorkomende fouten bij het maken van contracten

Delen:

Wilt u meer inzicht in het maken en beoordelen van contracten? Het CPO organiseert op 13 mei, 3 juni en 24 juni aanstaande de masterclass ‘Contracten maken en beoordelen in de praktijk – materiële en procesrechtelijke aspecten’. De masterclass focust op materiële en procesrechtelijke aspecten en gaat in op zaken als:

  • praktische handvatten bij het opstellen en beoordelen van contractuele bedingen
  • redigeren van onder meer een boeteclausule, een eigendomsvoorbehoud, een kettingbeding, een ontbindende / opschortende voorwaarde, een prijsverhogingsbeding, een levertijdbeding en een exoneratieclausule
  • versterking van nakoming
  • algemene voorwaarden
  • bewijsproblematiek in het contractenrecht

Na afloop weten deelnemers de valkuilen bij het maken en beoordelen van contracten te omzeilen.

Interactiviteit is key tijdens deze dynamische masterclass. De docenten zullen uitgebreid stilstaan bij op de praktijk aansluitende casus waarin deelnemers zich voorafgaand aan de cursus hebben kunnen verdiepen. De masterclass bestaat uit 3 modules van ieder 5 uur. De laatste module (bewijsrecht in het contractenrecht) is facultatief.

Lees meer

Delen:

Scroll naar boven