Partnerbijdrage van

Wat betekent de nieuwe rol van het slachtoffer voor het strafproces?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Symposium De rol van het slachtoffer in het strafrecht

Door wijzigingen in de wet is de positie van het slachtoffer in het strafrecht sterk veranderd. Wat betekent dit voor het strafproces en de betrokken partijen? Op vrijdag 8 november organiseren het CPO en de Stichting Mens en Maatschappij over deze vraag het symposium ‘De rol van het slachtoffer in het strafrecht’. Sprekers uit de advocatuur, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht gaan met elkaar in gesprek.

In het huidige strafproces hebben slachtoffers van misdrijven een duidelijker en steviger positie dan traditioneel het geval was. Wat de positie van slachtoffers in de strafprocedure momenteel behelst en welke positieve en negatieve aspecten daaraan kleven, wordt in de eerste plaats ondervonden door slachtoffers zelf. Daarbij zijn er mogelijk ook voor andere partijen in het strafproces zaken veranderd. Heeft het strafproces daarmee een ander doel gekregen? En wat betekent de gewijzigde positie van het slachtoffer voor de rol en taakopvatting van betrokken professionals, zoals de rechter, de officier van justitie, de strafrechtadvocaat en de slachtofferadvocaat?

Het symposium wil de genoemde beroepsgroepen bijeenbrengen en komen tot een gezamenlijke reflectie op de huidige en potentiële positie van het slachtoffer in het strafproces.

Sprekers:

  • Richard Korver, advocaat Richard Korver advocaten
  • mr. Suzan van der Aa, hoogleraar Straf(proces)recht, Maastricht University
  • Bart Stapert, raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
  • Tanja Pastoor, advocaat-generaal Openbaar Ministerie, Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden

Dagvoorzitter: mr. Tamara Buruma, advocaat Prakken D’Oliveira

Kijk voor meer informatie over dit symposium op deze pagina. Daar kunt u zich ook inschrijven.

Lees meer over:

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant:

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl