Wat is de rechtspositie van de zieke werknemer? [Geactualiseerd]

Delen:

Amsterdam Law AcademyHoe lang moet de werkgever loon doorbetalen? Wat moet hij nu eigenlijk doen aan re-integratie? Wat zijn de risico’s als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? Welke verandering brengt de Wet Werk en Zekerheid in de ontslagpositie van de zieke werknemer? Is het slim om een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Welke rechten heeft de werknemer na het ontslag?

Deze en tal van andere vragen worden behandeld in dit geactualiseerde webcollege De zieke werknemer.

Na het volgen van dit webcollege heeft u kennis van:

  • de hoofdlijnen van het recht op inkomensbescherming en ontslagbescherming van de zieke werknemer.
  • de verplichtingen die de werkgever heeft als de werknemer nog in dienst is, en daarna.
  • de momenten in het re-integratietraject van de (langdurig) zieke werknemer waarop belangrijke besluiten worden genomen door Arbodienst of UWV, zodat u kunt besluiten of u al dan niet actie moet ondernemen.

Docent: Prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht en universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de VU.
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Het recht op gezondheidszorg over de grens

Wanneer en onder welke omstandigheden heeft een patiënt met een Nederlandse gezondheidsverzekering (ongeacht de aard van hun verzekering) recht op behandeling in het buitenland, in het licht van het toepasselijk EU recht? Welke spanningen zijn er met het huidige en voorgestelde systeem van verzekering in Nederland? Onder welke omstandigheden is een Nederlandse rechter verplicht regels van het Nederlandse systeem niet toepasselijk te verklaren? Onder welke omstandigheden is een zorgverzekeraar verplicht voor buitenlandse behandelingen te betalen, ongeacht de voorwaarden van hun verzekeringspolis?Deze en tal van andere vragen worden behandeld in dit webcollege.

Na het volgen van dit webcollege heeft u kennis van:

  • De manier waarop u een patiënt kunt vertegenwoordigen of adviseren die naar het buitenland wil voor gezondheidszorg, of die een behandeling wil die niet, of niet tijdig, in Nederland beschikbaar is.
  • Als verzekerings- of overheidsjurist bent u in staat de verplichtingen van een verzekeraar en van de overheid te begrijpen en te weten wanneer uw organisatie voor gezondheidszorg zal moeten betalen.
  • Als rechter bent u in staat de rechten van patiënten op dit gebied correct toe te passen, en EU recht waar nodig voorrang te geven over strijdige Nederlandse regels of verzekeringsvoorwaarden.

Docent: Prof. G.T. Davies, docent aan de VU
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Alle ARBEIDSRECHTELIJKE webcolleges op een rij

Het nieuwe ontslagrecht: Wet werk en zekerheid

In dit webcollege krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WWZ zal meebrengen. Ook wordt – kritisch – ingegaan op de potentiële gevolgen van deze wijzigingen en worden de praktische veranderingen ten opzichte van het huidige ontslagstelsel belicht.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van
*De relevante wijzigingen van het ontslagrecht en de gedachten die daaraan ten grondslag hebben gelegen.
*U hebt geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde tijd contracten en opvolgend werkgeverschap, redenen voor ontslag en ontslagvergoedingen.

Docent: Prof. dr. R.M. (Ronald) Beltzer, hoogleraar arbeid & onderneming aan de UvA
Cursusduur
: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

De WW-aspecten van een ontslag

In het webcollege staat de Werkloosheidswet (WW) centraal. Na een algemene introductie wordt ingezoomd op die aspecten van de WW die van belang zijn voor de opstelling van de werknemer in een ontslagprocedure. In dat kader komt in de eerste plaats de regeling van de zogenoemde ‘fictieve opzegtermijn’ aan de orde. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij de vraag wanneer een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden, bij de op hem rustende verplichtingen om passende arbeid te behouden en te aanvaarden, en bij de zogeheten ‘benadelingshandeling’. 

Docent: Prof. dr. mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens, hoogleraar sociaal recht aan de VU
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Wij bieden ook webcolleges aan op het gebied van:

Bestuursrecht
Personen- jeugd- en familierecht
Privaatrecht
Strafrecht
Europees recht
Internetrecht

Lees verder en schrijf u in!

Amsterdam Law Academy: Webcolleges anders dan bij anderen

Amsterdam Law AcademyEggens en VULAW zetten met de beste docenten van beide faculteiten, interessante onderwerpen op de kaart; op een boeiende manier gepresenteerd en verrijkt (met filmpjes, interviews e.d.), voor een redelijke prijs.

www.amsterdamlawacademy.nl

NOVA

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven