Partnerbijdrage van

Bouwen op een goed contract

Delen:

De bouw kent een grote variatie aan contractmodellen. Op basis waarvan zou je de ene of de andere contractvorm kiezen? Gaat de mate van aansprakelijkheid bij fouten en tekortkomingen gelijk op met de invloed die een opdrachtgever op het bouwproces uitoefent? Of ligt het genuanceerder?

De keuze voor een bouwcontract betreft aan de ene kant van het spectrum een contractvorm waarin de opdrachtgever de touwtjes sterk in handen houdt, al dan niet middels een directievoerder, tot aan de andere kant een contractvorm waarin de opdrachtgever ‘op vertrouwen bouwt’ met zijn ketenpartners, meestal middels een ketencoördinator voor een vlot verloop van het bouwproces.

Is het ene bouwcontract beter dan het andere? Volgt het contract het project? Of is de keuze afhankelijk van wie ‘betaalt, bepaalt’? En hoe zit het met technische innovatie? Is de bouw echt zo behoudend als wel eens wordt beweerd of valt dat reuze mee en zijn BIM en de circulaire economie inmiddels onderdeel van de bouw? Zijn er nieuwe bouwcontracten (nodig) voor de nieuwe technologie?

De bouw heeft een grote economische en ook een maatschappelijke relevantie. Meer, duurzaam gebouwde, woningen zijn nodig en liefst moeten ze morgen allemaal al klaar zijn. Na de recente economische crisis en als gevolg daarvan een crisis in de bouw, heeft de bouw zich inmiddels aardig hersteld. De totale bouwsector is goed voor zo’n 4,5% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro (bron: Bouwend Nederland  Kerncijfers Bouwsector 2017-2019).

Het bouwrecht is een specialisme dat complementair aan de bouw een goede preventieve rol kan spelen. En als het moet natuurlijk ook reactief. Bedreigingen in de bouw liggen immers steeds op de loer. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Veiligheid blijft een aandachtspunt en over het effect van meer privaat toezicht zoals is geregeld in de Wet kwaliteitsborging (januari 2021) blijven de meningen verdeeld. Daarbij komt de vertragende invloed van de PAS en PfAS uitspraken, het tekort aan goed opgeleid personeel en de momenteel schaarse en dure bouwstoffen. Maar er zijn ook kansen! Een met succes voltooid bouwproject begint met een goed bouwrechtadvies. Een goed bouwcontract kan dienen als een stevige basis.

Door het volgen van de leergang Bouwrecht bij Erasmus School of Law Executive Masters, bent u snel op de hoogte van de actuele stand van de bouw en de variëteit aan bouwcontracten. De Leergang Bouwrecht is bedoeld voor iedere professionele partij die zelf bouwt of te maken krijgt met bouwen als opdrachtgever, bouwpartij, advocaat of bedrijfs- of overheidsjurist.

In de periode tussen 6 maart en 15 mei 2020 sluit u zesmaal uw werkweek af met een vrijdagmiddagbijeenkomst over het bouwrecht. En zoals dat gaat bij de universiteit die van aanpakken weet: theorie in combinatie met lessons learned uit de praktijk. Uw docent is Mr. B.E. (Bettina) Hertstein, praktijkjurist met 20 jaar ervaring in het privaatrechtelijk bouwrecht.

Voor meer informatie en inschrijven: https://www.executivemasters.nl/leergangen/bouwrecht/ .

Delen:

Executive Education ESL helpt managers, ondernemers en andere professionals aan praktische kennis van het recht. In welke branche je ook werkt, je hebt altijd…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven