Carrièrewisselingen bij Legaltree, Lexence, Hogan Lovells

Delen:

Hieronder leest u weer een overzicht van carrièrewisselingen die nog niet eerder online in deze rubriek zijn vermeld en die de afgelopen weken bij de webredactie zijn binnengekomen.

Per 1 juli 2013 treedt Arthur van Rossem toe als partner bij Legaltree. Arthur is specialist in het bestuursrecht, met veel ervaring op het gebied van milieurecht (i.h.b. ook afvalstoffenrecht), ruimtelijke ordening, openbaarheid van bestuur, subsidies en handhaving. Omdat veel van deze rechtsgebieden in toenemende mate worden beïnvloed door Brussel, vormt het Europees recht waar nodig een integraal onderdeel van zijn praktijk. Arthur werkte van 2001 tot 2013 als advocaat bij NautaDutilh en vertegenwoordigde cliënten voor rijks-, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, bijvoorbeeld in vergunning- en bestemmingsplanprocedures, handhavingszaken en subsidiekwesties. Daarnaast heeft Arthur uitgebreide ervaring met procedures bij de bestuursrechter.

Met ingang van 1 juli is mr. drs. Arthur Kaspers benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Lexence voor een periode van drie jaar. Kaspers volgt mr. Mark Keuss op die terugtreedt na het verstrijken van zijn zittingsperiode. Naast zijn werkzaamheden als bestuurder zal Kaspers zijn praktijk blijven voeren. Kaspers is een van de oprichters van Lexence. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht). Hij procedeert en adviseert in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Daarnaast behandelt hij complexe zaken met betrekking tot bodemverontreinigingen, milieuvergunningen en (overheids-)aansprakelijkheid. Kaspers treedt vooral op voor ontwikkelaars, eigenaren, beleggers en beheerders van vastgoed. Kaspers is actief lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten. Vanaf 1 juli zal het dagelijks bestuur van Lexence bestaan uit dr. ir. Peter Reinders, mr. Michiel van Schooten en mr. drs. Arthur Kaspers.

Hogan Lovells opent op 1 augustus a.s. een kantoor in Luxemburg. Deze uitbreiding maakt deel uit van de strategie om haar fondsen en fiscale praktijk verder uit te bouwen en om zich verder te ontwikkelen in markten die belangrijk zijn voor haar cliënten. Het kantoor zal aanvankelijk uit een tweetal partners bestaan – Pierre Reuter (Investment Funds) en Jean-Michel Schmit (Corporate). Zij zijn afkomstig van NautaDutilh en zullen worden gevolgd door vier van hun huidige medewerkers. Vóór NautaDutilh waren Pierre en Jean-Michel werkzaam bij Linklaters.

Mr. Saskia Könemann en Mr. Sebastiaan Sellenraad MRE zullen zich per 1 juli 2013 als partner aansluiten bij Gijs Heutink Advocaten in Amsterdam.
Saskia’s praktijk richt zich op het civiele bouwrecht en aanbestedingsrecht in de Grond- Weg- en Waterbouw, civiele werken, utiliteitsbouw en woningbouw. Sebastiaan is gespecialiseerd op het gebied van het civiele vastgoed- en contractenrecht, meer in het bijzonder op het gebied van complexe contractvormen bij binnenstedelijke herontwikkelingen, de herontwikkeling van winkelcentra, hotels & leisure en de (her)ontwikkeling en herbestemming van kantoren en industriële complexen.

Mr. Martin Beijneveld treedt toe als advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten & notarissen in Den Haag. Door deze overstap versterkt Pels Rijcken haar arbeidsrechtpraktijk. Martin Beijneveld is specialist op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht met bijzondere aandacht voor het internationale aspect.

Per 1 juli 2013 fuseren Tonino & Partners en Beljon Business Law. De fusie geeft een belangrijke impuls aan Tonino & Partners. Dries Beljon heeft veel ervaring in en kennis van het (collectieve) arbeidsrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Tonino & Partners is een hoogwaardig advies- en proceskantoor met verbreding en verdieping van de diverse juridische specialismes. Ondernemingen en ondernemers kunnen met hun rechtsvragen op de belangrijkste rechtsgebieden full service door ons worden bediend. Maar ook particulieren in de knel worden vakkundig bijgestaan.

Bart Joosen is per 26 juli 2013 benoemd tot hoogleraar Prudentieel Toezichtrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij sinds 2010 als gastdocent verbonden is. De leerstoel is ingesteld ter verbreding van het aan de faculteit verbonden Centrum voor Financieel Recht.

Per 1 augustus 2013 treedt Irene Scholten toe tot het team van Legaltree. Irene is gespecialiseerd in bestuursrecht en gereguleerde markten, met de nadruk op levensmiddelen- en farmaceutisch recht.

Mark Eising is per 1 augustus 2013 partner bij Wieringa Advocaten in Amsterdam. Eising maakt de overstap van zijn eigen kantoor Advocatenkantoor Eising, waar hij sinds 2010 werkzaam was. Eising is gespecialiseerd in vennootschaps- en ondernemingsrecht, en contractenrecht.

De sectorgroep Real Estate & Project Development wordt zwaarder verankerd binnen het Caribische advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne. Per 1 augustus 2013 zal vastgoedadvocaat Tom Peeters het team versterken vanuit de vestiging op Bonaire.

Het advocaten- en notarissenkantoor Heussen uit Amsterdam heeft zich per 1 augustus 2013 versterkt met de komst van advocaat-medewerker Anneke Stekelenburg (1983). Anneke Stekelenburg is advocaat sinds 2009 en binnen Heussen als medewerker verbonden aan de sectie Arbeidsrecht.

Wilt u ook een carrièrestap melden? Klik hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven