Mogen belastende getuigenverzoeken in een rechtszaak worden afgewezen?

Delen:

logo amstedam law academyGetuigenverzoeken worden dikwijls afgewezen, terwijl de eerder door de getuige afgelegde verklaring door de rechter wel wordt gebruikt om de bewezenverklaring op te baseren. De vraag is of dat wel mag.

Webcollege: Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen, 2PO

Antwoorden hierop zijn te vinden in de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad. Ook komt in dit webcollege de vereiste mate van activiteit van de verdediging aan bod en wordt uiteengezet op welke manier beoordeeld wordt of het ondervragingsrecht is gerespecteerd.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus bent u beter in staat getuigenverzoeken te doen en verweren met betrekking tot het gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs te onderbouwen.

Docent: Mr. dr. B. (Bas) de Wilde, universitair docent, VU
Cursusniveau: verdieping
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Het nieuwe ontslagrecht; Wet werk en zekerheid, 2PO

In dit webcollege krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WWZ zal meebrengen. Ook wordt – kritisch – ingegaan op de potentiële gevolgen van deze wijzigingen en worden de praktische veranderingen ten opzichte van het huidige ontslagstelsel belicht.

Leerdoelen

  • Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de relevante wijzigingen van het van het ontslagrecht en de gedachten die daaraan ten grondslag hebben gelegen.
  • U hebt geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen bijvoorbeeld ten aanzien van bepaaldetijdcontracten en opvolgend werkgeverschap, redenen voor ontslag en ontslagvergoedingen.

Docent: Prof. dr. R.M. (Ronald) Beltzer, hoogleraar arbeid & onderneming, UvA
Cursusniveau: verdieping
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Het recht van verzekerden in Nederland op gezondheidszorg over de grens, 2PO

Wanneer en onder welke omstandigheden heeft een patiënt met een Nederlandse gezondheidsverzekering (ongeacht de aard van hun verzekering) recht op behandeling in het buitenland, in het licht van het toepasselijk EU recht? Welke spanningen zijn er met het huidige en voorgestelde systeem van verzekering in Nederland? Deze en vele andere vragen worden in 2 uur in dit webcollege behandeld.

Leerdoelen

  • Na afloop van deze cursus bent u in staat een patiënt te vertegenwoordigen of adviseren die naar het buitenland wil voor gezondheidszorg, of die een behandeling wil die niet, of niet tijdig, in Nederland beschikbaar is.
  • Als verzekerings- of overheidsjurist bent u in staat de verplichtingen van een verzekeraar en van de overheid te begrijpen en te weten wanneer uw organisatie voor gezondheidszorg zal moeten betalen.
  • Als rechter bent u in staat de rechten van patiënten op dit gebied correct toe te passen, en EU recht waar nodig voorrang te geven over strijdige Nederlandse regels of verzekeringsvoorwaarden.

Docent: Prof. G.T.(Gareth) Davies, hoogleraarEuropees recht, VU.
Cursusniveau: verdieping
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, 2PO

Besproken wordt titel 8.4 Awb, met daarin de nieuwe verzoekschriftenprocedure voor schadevergoeding bij de bestuursrechter. Op de relevante punten wordt het recht voor en na 1 juli 2013 met elkaar vergeleken.

Aan bod komen o.a.:

  • de beperking in de keuzevrijheid om een claim voor te leggen aan de burgerlijke rechter
  • het losse en het connexe verzoek
  • de eisen aan het verzoekschrift
  • de mogelijkheden een voorschot te verkrijgen via de voorlopige voorziening

Ook het overgangsrecht komt aan bod.

Leerdoelen
Na het volgen van het webcollege en het oefenen met de toetsvragen is de cursist in staat zijn competentievragen rondom schadevergoeding door overheidshandelen tot een goed einde te brengen en een gefundeerde keuze te maken uit de beschikbare opties.

Docent: Prof. mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven, hoogleraar staats- en bestuursrecht, UvA, en Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Cursusniveau: verdieping
Cursusduur: 2 uur
Studiepunten: 2PO
Cursusprijs: € 130,- inclusief cursusmateriaal (geen btw)

Lees verder en schrijf u in

Tijdbesparen: Volg online een webcollege!

Het mooie weer is in aantocht. Tijd dus om daar optimaal van te kunnen genieten. Na uw werk eerst even de tuin in om vogels te spotten of gezellig een terrasje pakken, zonder zorgen over PO punten die u nog moet halen. Bij Amsterdam Law Academy kan dat. U kunt bij ons webcolleges volgen waar en wanneer dat u uitkomt!
www.amsterdamlawacademy.nl

NOVA logo

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven