Partnerbijdrage van

Overtuig de rechter vanuit een ander perspectief

Egbert Loesberg, CPO-docent en raadsheer bij het hof in Amsterdam, benadrukt dat elke jurist over goede inhoudelijke kennis moet beschikken. Dat stelt je in staat om een casus vanuit een ander perspectief aan te vliegen en daarmee de rechter te overtuigen. Ook voor rechters geldt uiteraard dat ze over de juiste kennis moeten beschikken. Hoe gaat hij om met een zaak waarin de advocaten over meer gespecialiseerde kennis beschikken?

Delen:

“Goede inhoudelijke kennis is essentieel voor iedere jurist; je moet de weg in het recht beheersen. Dat klinkt uiteraard vanzelfsprekend, maar helaas maak ik tijdens zittingen regelmatig mee dat basale juridische kennis bij sommige advocaten ontbreekt. Mijn advies is daarom: zorg dat je kennis op peil blijft en ga daarvoor naar de juiste opleidingen; blijf studeren.”

Ander perspectief

“Bij het beheersen van het recht hoort ook dat je als advocaat een zaak vanuit meer perspectieven moet kunnen aanvliegen. Het gaat er op de zitting tenslotte om dat je de rechter weet te overtuigen. Dan is het mooi dat je een ander perspectief kunt bieden. Je weet dan in ieder geval zeker dat je de aandacht van de rechter hebt.

Het bieden van een ander perspectief geldt voor het presenteren van de feiten in een zaak, want die vormen altijd de basis, maar zeker ook voor de keuze voor een specifieke juridische grondslag. Daarmee maak je als advocaat het verschil. Uiteraard is hiervoor ook de wijze waarop je de zaak op een zitting overbrengt cruciaal. Sommige advocaten lezen hun pleitnota voor, maar mijn advies is om niet vast te houden aan je pleitnota, maar juist te reageren op wat er tijdens de zitting gebeurt.”

Gespecialiseerde advocaten

“Voor mij als rechter geldt uiteraard ook dat ik over de juiste kennis moet beschikken. Ook ik blijf daarom studeren. Maar ik ben ook weleens betrokken bij juridisch ingewikkelde zaken waarin twee gespecialiseerde advocaten optreden die over kennis beschikken die ik niet heb. Een tijd geleden speelde dat bijvoorbeeld in een auteursrechtelijk geding. Een van de advocaten merkte dat de rechtbank over minder kennis over dit onderwerp beschikte en vroeg of hij college over het auteursrecht mocht geven. Dat verzoek kwam bij mij goed over, ik vond het prettig om naar de juridische uiteenzetting te luisteren. Overigens kan een andere rechter dat anders ervaren. Wat dat betreft is het altijd belangrijk om open te communiceren met de rechtbank, vaak is veel mogelijk.”

Maatschappelijke ontwikkelingen

“Onze maatschappij heeft regels nodig om te voorkomen dat er chaos ontstaat. Ik vind het interessant om te zien hoe het recht zich door ontwikkelingen in de maatschappij weer verder ontwikkelt. Als rechter kan ik daaraan ook een bijdrage leveren door in een zaak een uitspraak te doen die afwijkt van de geldende jurisprudentie wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen daartoe naar mijn mening aanleiding geven. Dat past bij mijn drijfveren waarom ik jurist ben geworden. Ik wil namelijk conflicten oplossen en mensen verder helpen. Daarmee probeer ik het verschil te maken.”

Egbert Loesberg is raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch.

Maak het verschil

Als jurist wil je het verschil maken. Daarom nodigen de docenten van het CPO uit om kritisch door te vragen tot de kern en de essentie achter de actualiteit te doorgronden. Zo krijg je grip op de zaak en loop je steeds voorop als expert in je vakgebied. Dat maakt een wereld van verschil. Ga naar cpo.nl/maakhetverschil.

Delen:

Scroll naar boven