Partnerbijdrage van

Verantwoord ondernemen? De rapportage verplicht!

De afgelopen maanden is er veel gezegd, geschreven en ook geklaagd over het wetsvoorstel ‘Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’. De vraag rijst of in de reacties de juiste accenten worden gelegd. Enige uitleg kan daarom geen kwaad. Vooral ook om daarna de risico's te kunnen doordenken.

Delen:

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zijn in Europa beleidsinitiatieven geïnitieerd – de Green Deal – die ertoe moeten leiden dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. Onderdeel daarvan is dat investeringen gericht worden op duurzame activiteiten.

Om de financiële sector in staat te stellen de afweging voor deze investeringen te maken en daarmee de doelen te halen, moeten bedrijven inzicht geven in hun mate van duurzaamheid, het beleid dat ze daarop hebben, de strategie, de acties en implementatie.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven