Bestuursrechtspraak wordt voorlopig niet hervormd

Delen:

Het kabinet trekt het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak in. Dat hebben de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. Het kabinet kon zich niet vinden in de wijzigingen die de Kamer op het wetsvoorstel wilden aanbrengen. Eerder had het kabinet een dergelijk amendement al ‘met klem’ ontraden.

Doel van het wetsvoorstel was om het aantal rechtscolleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, te verminderen. Hiermee wilde het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen. Ook was voorzien in een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State.

De Kamer wil echter dat de leden van de grondwettelijke Raad van State geen deel meer zouden kunnen uitmaken van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat vindt het kabinet ongewenst omdat dat ernstig afbreuk doet aan de eenheid van de Raad van State en aan de gelijkwaardigheid tussen de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak.

Verder wilde de Kamer dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep niet – zoals de regering wil – wordt ondergebracht bij de vier gerechtshoven maar bij een afzonderlijk nieuw op te richten Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof. Dit past volgens het kabinet niet bij de enkele jaren geleden doorgevoerde herziening van de gerechtelijke kaart: vier gerechtshoven zouden alle specialisaties zelfstandig kunnen behandelen.

Tot slot wil de Kamer de rechtspraak van het College voor Beroep voor het bedrijfsleven onderbrengen bij het gerechtshof Den Haag. Het kabinet wilde dat onderbrengen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De wens van de Kamer vindt het kabinet strijdig met de essentie van het wetsvoorstel. Al deze bezwaren van de Kamer zijn voor het kabinet zo zwaarwegend dat het heeft besloten de stekker eruit te trekken.

In een reactie zegt de Raad van State het ‘te betreuren’ dat de  hoogste  bestuursrechtspraak niet kan worden georganiseerd zoals het kabinet in zijn  wetsvoorstel had voorzien. “De vereenvoudiging die het kabinet voor ogen had om het aantal hoogste bestuursrechters terug te brengen van vier naar twee, te weten de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt nu niet gerealiseerd.  De Raad van State heeft echter  veel begrip voor de beslissing van het kabinet om het wetsvoorstel in te trekken, omdat de amendementen die de Tweede Kamer afgelopen week heeft aanvaard, niet met de bedoelingen van het wetsvoorstel strookten.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven