Digitaal procederen treedt op 1 februari 2017 echt in werking

Delen:

13 juli Digitaal procederenVanaf 1 februari 2017 moeten alle professionele partijen, zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders, hun stukken digitaal bij de rechtbanken indienen. Dan treden de wetten Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (alsmede de invoeringswetten) in werking. Deze zijn op 12 juli met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen.

De digitalisering wordt daarna gefaseerd ingevoerd, zo blijkt uit een planning die de Rechtspraak heeft gemaakt. Daarin is per rechtszaak aangegeven wanneer de verplichting voor professionals precies ingaat. De fasering moet risico’s zo klein mogelijk houden en biedt de mogelijkheid pas een volgende stap te zetten als de techniek zich heeft bewezen.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, noemt de nieuwe wetgeving – die onderdeel uitmaakt van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) – een ‘een mijlpaal’. “We kunnen nu volgende stappen zetten om rechtspraak eenvoudiger en toegankelijker te maken.”

De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat het civiele proces eenvoudiger wordt door de invoering van één basisprocedure: één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Alle civiele procedures beginnen met een digitale procesinleiding. De term ‘dagvaarding’ verdwijnt. Hiermee kunnen vorderingen en verzoeken worden ingediend. De rechter kan in civiele zaken voortaan ook mondeling uitspraak doen.

Ook voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er een eenvoudige, digitale procedure. De belangrijkste veranderingen voor de cassatierechtspraak zijn de indiening van het cassatieberoepschrift langs elektronische weg en de digitale stukkenwisseling. De procedure begint – net als bij het hoger beroep – met de indiening van een uniforme procesinleiding.

Digitalisering van rechtspraak heeft voor juridische professionals als voordeel dat zij minder tijd kwijt zijn aan administratie en wachten op de post. Papieren dossiers zijn niet meer nodig. Partijen krijgen een digitaal dossier dat 24/7 toegankelijk is en waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven