Partnerbijdrage van

Dubbele ontkenningen

Tekstbegrip vermindert als je ontkennende zinnen schrijft. Helemaal ingewikkeld wordt het met dubbele ontkenningen. Met name de Britten zijn daar meesters is. Wij raden u niet aan deze blog ongelezen te laten…

Delen:

Dubbele ontkenningen

In onze blog van vorige week hadden we het over de zin: In the underlying case, this means the house should not have any defects that were not mentioned in the agreement. Een hoofdzin en een bijzin met allebei een ontkenning. Nu gaan er ook regelmatig stemmen op om ontkenningen maar liever helemaal niet te gebruiken.

In het artikel Word Length and the Structure of Short-Term Memory in het  Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior stelt Alan D. Baddeley dat de hersenactiviteit van lezers aanmerkelijk vertraagt wanneer  lezers passieve zinsconstructies (zoals: “De man wordt door een hond gebeten.”) of ontkenningen tegenkomen. Iedere ontkenning zegt namelijk ‘wat is’ of ‘wat moet’ door de lezer te vertellen wat ‘niet is’ of wat ‘niet hoeft’. En dat vereist extra werk voor de hersencellen…

Met andere woorden: probeer ontkenningen in een zin zo veel mogelijk te vermijden. Schrijf in plaats van not the same: different, in plaats van not many: few, in plaats van did not: failed to, in plaats van does not have: lacks, in plaats van did not accept: rejects, in plaats van did not remember: forgot enzovoort.

Hoewel iedere vertraging van opname-snelheid, en dus begrip, bij de lezer voorkomen moet worden, valt het nog wel mee met onze voorbeeldzin. Anders wordt het met zinnen met een dubbele ontkenning (double negative). Daar hebben de meeste hersenen vaak zó veel moeite mee dat dergelijke zinnen soms twee keer gelezen moeten worden om goed te begrijpen wat er staat.

Voorbeelden uit pre-Course Tasks die Nederlandstalige juisten insturen vóór de start van een training Legal English Writing Skills:

  • …so that the mere presumption of the existence of damage is not insufficient to… Maak daar liever van: the existence of damage is sufficient
  • …your presence at this meeting was not without obligation Maak daar liever van: …your presence at this meeting was mandatory
  • We have no reason to believe that a judge will not grant a prejudgment seizure in this specific matter as… Maak daar liever van: We believe that a judge will grant a prejudgment seizure in this matter…
  • …and most of those costs do not seem unreasonable Maak daar liever van: …and most of those costs seem reasonable
  • …do not feel uncomfortable to… Maak daar liever van: …feels comfortable to…

Het kán zijn dat, met name niet-Engelstalige, schrijvers niet goed weten dat ook woorden die beginnen met un- (als in: unnecessary), im- (als in: impossible), in- (als in: incorrect) ook een ontkenningen zijn, en ook woorden als without, unless, preclude, fail.

Natuurlijk zijn er meer dan genoeg redenen om dergelijke double negatives wél te gebruiken (om minder streng of minder direct of om meer beleefd over te komen bijvoorbeeld, of om mensen juist zand in de ogen te strooien), maar of die thuis horen in juridische schrijfsels, waar  ‘duidelijkheid’ immers voorop moet staan, is een heel andere zaak. Boris Johnson heeft ooit in een radio-interview gezegd: I could not fail to disagree with you less. Probeer van deze viervoudige (!) ontkenning maar eens chocola te maken…

NB:
Er is één onderdeel binnen de Angelsaksische rechtspraak waar een ontkenning écht belangrijk is (en blijft): de uitspraak van een jury. Guilty of not guilty. In april 1999 werd de heer Alan Rashid na een twee dagen durende rechtszaak door het Cardiff Crown Court veroordeeld tot twee jaar gevangenschap. Nadat hij uit de rechtszaal werd verwijderd, vroeg een lid van de jury aan de rechter waarom dat was. De rechter scheen door een hoestbui van een van de juryleden het woordje not in not guilty niet gehoord te hebben. De heer Rashid kwam direct weer op vrije voeten. Een mooi staaltje van niet alleen blind rechtspreken, maar ook nog doof.

Delen:

Branch Out verzorgt trainingen op het gebied van vaardigheden in het Engels voor juridische professionals. Branch Out werkt met het uitgangspunt dat ‘taal’ niet…

Meer berichten van partner

Andere interessante artikelen uit dit thema:

Scroll naar boven