Branch Out Legal

Branch Out verzorgt trainingen op het gebied van vaardigheden in het Engels voor juridische professionals. Branch Out werkt met het uitgangspunt dat “taal” niet op zichzelf staat; we gebruiken een specifieke taal in specifiek omstandigheden voor specifieke doeleinden.

Artikelen van Branch Out Legal

“Als je schrijft, heb je regels nodig”, zo geloven veel schrijvers. Schrijvers geloven graag in regels. Zó graag zelfs, dat we soms gewoon zélf…
Britse rechters vellen een judgment zonder “e”. Britse niet-rechters mét een “e”. De meeste Amerikanen (rechters én niet-rechters) doen het ook zonder de “e”,…
Ook wel eens iets anders gezegd dan u eigenlijk bedoelde? Het komt vaak voor. En al helemaal als u een andere taal gebruikt. Wat…
Als je niets wilt missen, dan schrijf je toch gewoon alles dubbel op? Liever twee keer hetzelfde dan iets niet te noemen. Lijden (met…
In Nederland heeft men nog steeds een wat laatdunkende kijk op Klare Taal/Plain English. In Angelsaksische landen is dat anders. Valt de ‘kloof tussen…
Wij zeggen het keer op keer: grammatica betekent écht iets in het Engels. Ook het England and Wales High Courtvond dat afgelopen week in…
Een tijdje geleden woedde er een ware woordenboekenoorlog in het Amerikaanse Supreme Court. De vraag was of de betekenis van een woord verandert door…
“Notwithstanding” is één van die woorden die je vaak in Engelstalige contracten tegenkomt. Wat betekent het eigenlijk? Heeft het een juridische betekenis? Is het…
De Canadezen veranderen hun volkslied: van “in all thy sons command” naar “in all of us command”. Zo wordt het volkslied genderneutraal. Advocatenkantoren blijven…
Voetballers mogen dan wel niet voetballen de laatste tijd, ze hebben nog steeds een arbeidscontract. Hoe ziet zo’n ding er eigenlijk uit? Zo’n (standaard)contract…
Zoals iedere crisis levert ook Covid-19 in alle talen een hele nieuwe woordenschat op. Maar niet alleen in talen, ook in taalvarianten (Australisch-Engels, cockney-Engels)….
Er bestaat nog steeds veel verwarring over wanneer je nu “of”, dan wel “off” gebruikt. Of moét je die “of” nu wel of niet…