Partnerbijdrage van

Een checklist voor overstappende advocaat-partners

Delen:

Joyce Toeset

Het komt steeds vaker voor: advocaten die een overstap maken naar een ander kantoor. Ook voor partners is levenslange trouw aan één en hetzelfde kantoor geen vanzelfsprekendheid meer. Waar moet je rekening mee houden bij een dergelijke stap? Joyce Toeset, die als managing consultant bij de Legal Division van Robert Walters steeds vaker partners bemiddelt bij een overstap, adviseert partners zichzelf goed te informeren: ‘Beschouw een overstap als een fusie of overname. Doe een grondig due diligence-onderzoek.’

‘Vijftien jaar geleden kwam het minder vaak voor dat partners van kantoor wisselden. Trad je eenmaal toe tot de maatschap, dan was dat vrijwel altijd definitief’, zegt Joyce Toeset. De nieuwe generatie advocaten bewandelt andere wegen. ‘Jongere advocaten hebben minder vaak de ambitie om partner te worden. En als ze dat wel willen, dan zijn ze vaker op zoek naar ruimte voor modern ondernemerschap binnen de organisatie waartoe ze als partner toetreden. Dat die mogelijkheden niet bij elk kantoor bestaan, maakt dat ze meer om zich heen kijken naar andere kansen.’ Al met al is de mobiliteit in de markt voor juridische professionals toegenomen, merkt Toeset. Hoe bereid je je als advocaat-partner voor op de overstap naar een ander kantoor? Zes adviezen.

1. Weet wat je achterlaat

Advocaat-partners die een overstap maken, verlaten een kantoor. Voor een geslaagde overstap is het essentieel om te weten wat je als advocaat loslaat. Toeset: ‘Voor een partner is de allerbelangrijkste vraag of hij zijn praktijk kan meenemen. Soms is dat vanwege relatie- of concurrentiebedingen niet mogelijk, of voelen klanten zich meer verbonden aan een kantoor dan aan een partner. Maar vaak is het wel mogelijk als vertrekkend partner een gedeelte van je klanten mee te nemen. Soms betaal je daarvoor een afkoopsom.’ Het is voor partners zeer belangrijk helderheid te krijgen over de mogelijkheden om de huidige praktijk mee te nemen, over de waarde daarvan, maar ook over de mogelijkheden om medewerkers mee te nemen. Toeset: ‘Elke geslaagde overstap begint met het inwinnen van informatie.’

2. Weet wat je mag verwachten

Advocaat-partners die van kantoor wisselen moeten ook informatie inwinnen over het kantoor waar zij hun zinnen op hebben gezet. Ook als de klantenportefeuille en de expertise van de nieuwe toetreder naadloos aansluiten op het kantoor waartoe hij of zij wil toetreden, dan nog zijn er voldoende zaken om op te letten bij een overstap. Bijvoorbeeld de omvang van het nieuwe kantoor en het aantal huidige partners. Bij een kleine partnervergadering hoort een snellere besluitvorming. Volgens Toeset is het verstandig voor toetredende partners om zich te informeren over de ambities van de zittende vennoten. ‘Wat is hun carrièrepad en hun persoonlijke horizon als partner? Zijn zij bereid tot investeren in een nieuwe praktijk? Passen jullie ambities en rolverdeling bij elkaar?’

3. Wat kost de toetreding?

In veel gevallen betaalt de toetredende partner een instappremie, waarmee hij of zij zich inkoopt als aandeelhouder. Toeset: ‘Een betaling varieert al gauw van een ton tot een half miljoen euro.’Voor startende advocaat-partners zijn vaak financiële regelingen te treffen, die het mogelijk maken om deze instappremie gespreid te betalen of gedeeltelijk te lenen, al dan niet van het kantoor zelf. Ook kan het voor nieuwe partners mogelijk zijn de transactie te financieren uit toekomstig dividend.

Een belangrijke vraag voor elke nieuwe partner is volgens Toeset wat de omzetverwachtingen zijn en of het kantoor die kan waarmaken. ‘De variabelen die relevant zijn voor een geslaagde overstap variëren enorm: de winstuitkeringen, de praktijkomvang, de omzetverplichting voor partners. Elke partner moet daarom weten wat zijn praktijk waard is, wat hij moet betalen aan het nieuwe kantoor en wat hij daarvoor terug mag verwachten.’

4. Breng de risico’s in kaart

Ook als een instappremie nihil of laag is, is het verstandig om een financieel plan te maken. Aan het als vennoot toetreden tot een kantoor zijn namelijk altijd risico’s verbonden die groter zijn dan die van een loondienstverband. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de kosten. Hoeveel medewerkers werken er op het kantoor? Hoeveel kantoren telt de organisatie? Worden deze kosten gedeeld of betalen partners voor hun eigen ondersteuning? Toeset: ‘Wees altijd kritisch op wat het nieuwe kantoor belooft te brengen.’ Onderzoek bovendien de liquiditeit van het kantoor. Zijn er enorme leningen waar je als vennoot mede aansprakelijk voor wordt? Faillissementen in de juridische sector zijn weliswaar zeldzaam, maar de financiële risico’s – vooral voor recent toegetreden aandeelhouders – kunnen substantieel zijn. Toeset: ‘Beschouw je overstap daarom als een fusie of overname. Een geslaagde deal vereist dat beide partijen hun boeken openen. Je moet zelf inzichtelijk maken wat je meeneemt, wat je wel en niet doet en wat je omzet is geweest. Verwacht diezelfde openheid van het kantoor.’

5. Ken je alternatieven

Juist vanwege de risico’s die bij het toetreden tot een vennootschap horen, kiezen niet alle advocaten er meer automatisch voor om partner te worden. Er zijn alternatieven en het is raadzaam om hiervan op de hoogte te zijn. Zelfstandig ondernemerschap kan een optie zijn voor wie meer autonomie wenst over bijvoorbeeld de tarieven die hij in rekening brengt of over de koers van zijn praktijk. Toeset: ‘Veel jongere partners die vinden dat de advocatuur aan vernieuwing toe is, worstelen daarmee in hun huidige kantoor. Tegelijkertijd is een vennootschap altijd in beweging. Het is raadzaam al je opties te onderzoeken.’

6. Laat je informeren door een professional

Elke overstap is anders. Voor advocaten die voor de keuze staan van een overstap of toetreding tot een partnerschap is het daarom raadzaam deskundige adviseurs in te schakelen. Robert Walters heeft als werving- en selectie-expert ervaring met de dilemma’s van advocaat-partners. Toeset: ‘Wij kunnen vrijblijvend van gedachten wisselen met partners en advocaten die een overstap overwegen’.

Meer informatie of persoonlijk advies voor jouw loopbaan in de juridische sector? Neem contact op met manager Legal Joyce Toeset via joyce.toeset@robertwalters.com of 020 644 4655. Bekijk ook onze huidige juridische vacatures via https://www.robertwalters.nl/legal/vacatures.html

Delen:

Robert Walters is wereldwijd specialist op het gebied van werving en selectie. Ons legal team kent de juridische arbeidsmarkt als geen ander, en spart…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven