In gesprek met Rüna Honig, directeur van Honig Coaching B.V.

Delen:

Runa HonigHonig Coaching is het eigentijdse opleidingsinstituut voor de juridische professional. Rüna Honig, voormalig advocaat-partner, is directeur van Honig Coaching B.V. en werkzaam als coach, trainer, docent en intervisiebegeleider. Binnen de advocatuur was zij de eerste echte professionele beroepscoach.

Wat is uw achtergrond?

Ik ben 20 jaar advocaat geweest. Het was een cruciale beslissing in mijn werkleven om dit beroep los te laten, omdat het werk niet goed meer voelde. Ik voelde me steeds vaker een acteur in het verkeerde toneelstuk, ook al was ik partner. Dat is een raar gevoel. De buitenwereld gaf me voortdurend applaus, maar van binnen voelde ik me leeg. In 2000 heb ik een sabbatical genomen, daarna is mijn leven ingrijpend veranderd. In 2002 ben ik een coaching- en trainingsbureau voor juridische professionals begonnen, aanvankelijk eerst nog naast mijn gewone juridische werk. Ik was tot de conclusie gekomen dat de manier van opleiden, begeleiden en ontwikkelen van professionals achterliep. Er was behoefte aan een meer persoonlijke benadering. Coaching bleek een gat in de markt.

In de loop der tijd ging het me steeds meer opvallen dat veel juristen tegen dezelfde problemen oplopen. Dat gaat dan over timemanagement, zichtbaarheid, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, stress e.d. Er is grote behoefte aan vooral praktische tips en vaardigheden. Van de tips die ik in de coaching geef, heb ik om die reden de vaardigheidstrainingen ontwikkeld.

Wat is uw rol binnen het bedrijf?

Ik ben oprichter en directeur van Honig Coaching. In de loop van de tijd heb ik een team van coaches en trainers om me heen verzameld, die ingezet worden op coaching, vaardigheidstrainingen en intervisies. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de VU LAW Academy en Kluwer Opleidingen. Typerend voor onze professionals is dat ze in de meeste gevallen een juridische achtergrond hebben waardoor we goed aansluiten bij de werkomgeving en de problematiek van de jurist. In de praktijk heeft dit grote meerwaarde.

Waarin blinkt uw organisatie uit?

In de eerste plaats in het soort aanbod. De combinatie van coaching en vaardigheidstrainingen gericht op persoonlijke en praktische vaardigheden voorzien in een grote behoefte. Wij leren de juristen vaardigheden die ze nergens anders leren en hebben daarvoor vanuit onze eigen werkervaring ook de expertise in huis. Hoe kom je werkelijk verder in een organisatie? Hoe werk je niet harder, maar vooral slimmer? Hoe krijg je je adviezen geaccepteerd? En hoe houd je alle schotels in de lucht? Zaken die nergens anders goed aan bod komen. Wij noemen dit ook wel “de succesvaardigheden”.

Verder zou ik onze praktische aanpak als sterk punt willen noemen. Daardoor behalen we in korte tijd veel resultaat. In onze vaardigheidstrainingen geven we eenvoudig toepasbare tips voor de dagelijkse praktijk met als centrale vraag: hoe krijg ik de effecten die ik wil? We horen vaak terug dat de professionals daarna snel vooruit gaan en vaak ook lekkerder in hun vel steken.

In coaching werken we gestructureerd naar een bepaald doel toe en proberen we met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken. Hierbij is gedrag belangrijk want daar gaat coaching vooral over; hoe kan het anders, wat zijn de alternatieven? Mensen die bij ons coaching volgen, verzamelen eerst feedback uit de omgeving, hiermee analyseren we de huidige situatie. Daarna beschrijven we de gewenste situatie, de doelstelling. Aan de hand van dit model bepalen we welke stappen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Wat belemmert diegene, wat kan helpen? Wij richten ons op de werkplek en staan bekend om onze praktisch-zakelijke insteek. Uiteraard komen persoonlijke factoren ook aan bod, maar wij gaan in beginsel niet in “de doodskist van de jeugd” graven. Daar zijn psychologen voor.

Coaching is tegenwoordig opgenomen in de opleidingssystemen van een aantal beroepsgroepen en levert studiepunten op voor bijvoorbeeld advocaten. Dat is een uitstekend bewijs van emancipatie van dit begeleidingsinstrument.

Op welke doelgroep richt u zich?

Wij richten ons op uitsluitend juridische professionals. 70% hiervan komt uit de advocatuur, 30% uit andere werkomgevingen, zoals het bedrijfsleven, de overheid en het notariaat. Opvallend is dat qua cursussen en trainingen de incompany-opdrachten sinds vorig jaar het grootste aandeel vormen.

Welke producten en diensten zijn met name aantrekkelijk voor de juristen?

Onze vaardigheidstrainingen. Doordat we de juristen bewust maken van hun gedrag worden ze zelfsturend en doelgericht. Dat komt de carrière en het welbevinden ten goede.

Individuele coaching is interessant omdat het werkleven sneller en complexer is geworden en het in de werkkring vaak aan hulpbronnen ontbreekt. Daarom kan een extern vertrouwenspersoon veel toevoegen in je professionele leven en je leerproces versnellen. Uit feedback blijkt dat de omgeving daadwerkelijk effect ziet.

Wat zijn relevante marktontwikkelingen?

Het ontstaan van de ‘nieuwe jurist’, die meer toevoegt dan kennis; het legal klankbord dat aansluit bij de behoeften van de omgeving en in staat is om businesswise mee te denken. Dit is iets wat je kan leren, door coaching en trainingen wordt dit leerproces versneld.

Het tempo van werken en de veeleisendheid van opdrachtgevers zijn enorm toegenomen door nieuwe communicatiemiddelen. Ik zie jong en oud in toenemende mate bezwijken onder de verhoogde druk. Vooral als ze niet goed georganiseerd zijn en moeite hebben met ‘nee’ zeggen, dreigen stress- en gezondheidsproblemen.

Juridische vraagstukken worden steeds complexer en kennis verandert snel. Juristen hebben elkaar nodig, want je kunt het tegenwoordig niet alleen behappen. Van elkaar leren door middel van intervisie, waarbij je persoonsgebonden kennis en ervaring uitwisselt, is een trend die je steeds vaker zult zien.

Hoe speelt u hier op in?

Door producten aan te bieden die aansluiten op de marktontwikkelingen. We bieden bijvoorbeeld specifieke coaching-en trainingsprogramma’s aan op het gebied van time-en stressmanagement, beïnvloeden, profileren en omgevingsbewustzijn.

Door coaching als stijl van leidinggeven en begeleiden te promoten en het hogere echelon in deze vaardigheden te trainen volgen wij ook de marktontwikkelingen. Juist omdat je zoveel moet kunnen als jurist, heb je baat bij begeleiding op de werkplek. Met adequate coaching op de werkplek haal je het beste uit professionals en creëer je zelfvertrouwen. Er is hier de laatste jaren meer aandacht voor maar er is nog veel winst te behalen. Wij willen ons overbodig maken als externe coach. Nu doen we nog teveel het werk wat eigenlijk op de werkplek gecoacht kan worden.

Op het gebied van intervisie leiden we mensen op zodat ze zelf in staat zijn om een intervisie op te zetten en we begeleiden tevens intervisies van juristen die aan intervisie willen doen.

Heeft u 5 tips voor de doelgroep?

  • Zie jezelf als lerende professional! Leren is een levenslange exercitie, ook als je 40 bent kun je nog leren.
  • Doe niet alles alleen, zoek een mentor, coach of intervisiegroep.
  • Kijk kritisch naar je eigen manier van organiseren. Inefficiëntie kost veel tijd, energie en stress.
  • Lees de zelfmanagementboeken van Stephen Covey, vooral ‘The Seven Habits of Highly Effective People’.
  • De Wet van Maier ( E= K x A). Effect (E) is kwaliteit (K) keer acceptatie (A). Dit betekent dat acceptatie door je klanten, medewerkers of opdrachtgevers het succes bepaalt van je beleid of product of dienst. Je kunt nog zo’n goed advies geven, als het niet aansluit bij de behoeften van je opdrachtgever is het resultaat gering.

Voor meer informatie zie: www.honigcoaching.nl

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven