Erasmus School of Law

Leergang vervoerrecht bij Erasmus School of Law

Containers verloren op de Waddenzee? Aanvaring op de Nieuwe Waterweg? A16 dicht tijdens de spits door ladingverlies? Transport is een onmisbare schakel in onze economie, maar veroorzaakt soms ook problemen, die dan weer tot complexe juridische vragen en betwistingen aanleiding geven.

Wie is aansprakelijk wanneer er containers overboord slaan op de Waddenzee of wanneer twee schepen met elkaar in aanvaring komen? Welke argumenten kan een vervoerder inroepen om, ondanks schade aan de lading, toch geen aansprakelijkheid op te lopen? En hoe werkt beperking van aansprakelijkheid, waardoor iemand slechts een fractie van de schade moet betalen hoewel zijn aansprakelijkheid vast staat?

Vervoerrecht is een gespecialiseerde materie, met specifieke regels en rechtsfiguren, typische documenten, korte verjaringstermijnen, en nog andere valkuilen voor de oningewijden.  Door de belangrijke rol van het transport in de maatschappij en de economie komen echter veel mensen op een of andere manier in contact met het vervoerrecht – uiteraard advocaten, maar ook bedrijfs- en verzekeringsjuristen, magistraten, logistieke dienstverleners enz. Van hen allen wordt kennis – gaande van basiskennis tot doorgedreven specialisme – van het vervoerrecht verwacht.

De nieuwe Leergang Vervoerrecht, georganiseerd door Executive Education Erasmus School of Law, biedt in een reeks van 21 basismodules een inleiding tot het gehele vervoerrecht. Nadien wordt in 14 specialisatiemodules nader ingegaan op verschillende topics. Wie wenst kan de basisreeks en/of de specialisatiereeks afsluiten met een examen, dat bij welslagen resulteert in een certificaat. Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Voor meer informatie, zie www.executivemasters.nl/leergangen/vervoerrecht/

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

Erasmus School of Law

Erasmus School of Law

Recente vacatures

Recente vacatures