Nieuwe leergang: De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation

Delen:

VU Law Academy

Wilt u een breed georiënteerde conflictoplosser worden? Schrijf u dan in voor de nieuwe unieke leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation, die dit najaar start. Met o.a. prof.  mr. Dick Allewijn, als bijzonder hoogleraar mediation.

Bekijk hier het overzicht met onze praktijkgerichte academische leergangen en schrijf u in.

Unieke nieuwe leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation.
Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Gelet op de nieuwe eisen die gesteld worden aan juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn, is aan de Vrije Universiteit Amsterdam de leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation ontwikkeld.

Prijs: € 3.150,- (geen btw)
Opleidingspunten: 27 PO NOvA
Start: 30 oktober 2018

Meer informatie en inschrijven

Succesvolle leergang Verbintenissenrecht
Voor het opfrissen van het theoretische kader door behandeling van veel  praktijkvoorbeelden!

Op 15 mei start weer de succesvolle leergang Verbintenissenrecht onder leiding van prof. mr. J.L. Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU, Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem

  • Voor advocaten;
  • Geeft zicht op basisleerstukken terug;
  • Theorie wordt afgewisseld met praktijk;
  • Deze leergang is ook bedoeld voor bedrijfsjuristen die met contracten- en onrechtmatige daad te maken hebben.

Prijs: € 2.050,- (geen btw)
Opleidingspunten: 18 PO NOvA
Start: 15 mei 2018

Meer informatie en inschrijven

Leergang Grondslagen Vennootschaps- en ondernemingsrecht
Breng uw kennis op een scherp en actueel niveau

Wat is het rechtskarakter van een besluit? Hoe is het gesteld met de relatie tussen besluitvorming enerzijds en vertegenwoordiging anderzijds? Deze en nog veel meer vragen worden behandeld tijdens de leergang. Na het volgen van de leergang kunt u de basisleerstukken praktisch toepassen in onderhandelingen en procedures en kunt u juridische vragen en risico’s in een casus beter en sneller analyseren.

De leergang staat onder leiding van prof. mr. Jan Bernd Huizink, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig juridisch adviseur.

Prijs: € 2.050,- (geen btw)
Opleidingspunten: 18 PO NOvA
Start: 15 mei 2018

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht aan de VU (ZIFO).

Meer informatie en inschrijven

Leergang Strafrechtelijk bewijsrechtrecht vanuit verdedigingsperspectief
Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk. Die toegang geeft tot de specialisatie opleiding strafrecht.

In deze leergang krijgt u een compleet en actueel overzicht van wat speelt binnen het juridische kader van het strafrechtelijke bewijsrecht. Nadat u de leergang heeft afgerond, kunt u bewijsrechtelijke problemen zelfstandig analyseren. Ook leert u de relevante regels uit wet en jurisprudentie selecteren, toepassen en vertalen in effectieve verweren.

De leergang staat onder leiding van mr. dr. Bas de Wilde, universitair hoofddocent strafrecht en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en mr. Benno de Boer, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag en voormalig advocaat

Prijs: € 3.130,- (geen btw). Bent u lid van de Nederlandse Vereniging van (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA of NVJSA)? Dan krijgt u € 200,- korting en betaalt u € 2.930,-
Opleidingspunten: 27 PO NOvA
Start: 18 september 2018

Meer informatie en inschrijven

Alle Leergangen 2018

U kunt op de site van de betreffende leergang een brochure downloaden.

Juridische PAO cursussen

Binnenkort start ook ons PAO cursusprogramma voorjaar 2018 met veel actuele (korte) cursussen op verschillende rechtsgebieden. De informatie die u van onze docenten uit de praktijk en wetenschap aangereikt krijgt, is direct van toepassing in uw dagelijkse werkzaamheden.

Hier vindt u het overzicht met PAO cursussen voorjaar 2018

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven