Openbaar Ministerie voert terughoudend beleid rond betalingen aan advocaten

Hoewel bestrijding van witwassen hoge prioriteit heeft, is het Openbaar Ministerie terughoudend als er aanwijzingen zijn dat een advocaat bij het aannemen van een betaling een strafrechtelijke norm heeft overtreden. Dat schrijft voorzitter Gerrit van der Burg van het College van procureurs-generaal aan de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Delen:

Depositphotos_373913284_S-witwassen-d247b69b
foto: Depositphotos

De brief van het College is een antwoord op vragen van een aantal lokale dekens. Zij wilden in het kader van hun toezichthoudende taak weten in hoeverre een advocaat zich bij het aannemen van betalingen blootstelt aan het gevaar van een strafrechtelijke vervolging.

Niet voor publicatie

Eigenlijk was de brief niet bedoeld voor publicatie. Wel mocht de deken hem verspreiden onder de lokale dekens. Maar vanwege het belang ervan voor de advocatuur is de brief, die dateert van 23 maart, na overleg met het OM nu toch gepubliceerd.

Bijzondere positie

Van der Burg verwijst naar een brief uit 1995, waarin staat dat het OM een terughoudend opsporings- en vervolgingsbeleid voert ten aanzien van advocaten “gelet op de bijzondere positie van de advocaat in het strafproces in relatie tot de balie enerzijds en de vertrouwensrelatie tussen de advocaat als geheimhouder en diens cliënt anderzijds”.
In de nieuwe brief plaatst het College dit standpunt in het licht van ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden, zoals de invoering van antiwitwaswetgeving. Het OM stelt hoge prioriteit te geven aan het bestrijden van witwassen, maar zegt zich terughoudend op te stellen ten aanzien van advocaten, mede vanwege het belang van een goede rechtsbedeling.

Vergewisplicht

Volgens het OM is het in eerste instantie aan de dekens om gedragsschendingen te voorkomen en als dat nodig is advocaten te berispen. Maar dit laat onverlet dat het aan het OM is voorbehouden om (ook) strafrechtelijk in actie te komen. Of de strafrechtelijke weg ook daadwerkelijk wordt ingeslagen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Van der Burg schrijft dat van een advocaat kan en mag worden verwacht dat hij zich vergewist van de herkomst van gelden die hij ontvangt ter betaling of waarvan aan hem het beheer wordt toevertrouwd. Deze ‘vergewisplicht’ geldt primair bij het aannemen van contant geld, maar ook giraal overgemaakt geld kan onder bijzondere omstandigheden leiden tot het vermoeden dat dit van misdrijf afkomstig is.
De vergewisplicht heeft volgens Van der Burg niet tot gevolg “dat in algemene zin kan worden gesteld dat advocaten geen bijstand meer kunnen verlenen aan cliënten van wie vermoed wordt dat zij geld hebben verdiend met strafbare feiten. Indien de omstandigheden daartoe echter duidelijk aanleiding geven, kan de vergewisplicht leiden tot het moeten weigeren van het aannemen van geld.”

Behoorlijke financiële praktijkvoering

De NOvA benadrukt dat moet worden voorkomen dat verdachten van strafbare feiten waaruit financieel voordeel kan zijn verkregen verstoken blijven van rechtsbijstand omdat de advocaat, door die bijstand op betalende basis te leveren, als verdachte zou kunnen worden beschouwd. “De bijzondere positie van advocaten in dit opzicht is in de wetgeschiedenis steeds onderkend en dient in de toekomst (ook door het OM) te worden bewaakt”, aldus de Orde. “Uiteraard is het in algemene zin zo dat advocaten zorg moeten dragen voor een behoorlijke financiële praktijkvoering en dat zij niet dienen mee te werken aan het vergemakkelijken of faciliteren van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld witwassen. Waar het gaat over het accepteren van betalingen dient het belang van behoorlijke rechtspleging echter niet in het geding te komen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven