Terug op het tableau: opnieuw in toga

Naast beëdigingen van advocaten vindt ieder jaar ook een fors aantal herbeëdigingen plaats. Zo ook dit jaar. Drie hernieuwde advocaten vertellen waarom zij destijds de advocatuur verlieten én nu hun toga weer hebben aangetrokken.

Delen:

Beeld: Depositphotos

Vorig jaar zijn er 939 advocaten beëdigd: 572 vrouwen en 367 mannen, zes meer dan het jaar ervoor. Daarnaast werden er 183 advocaten opnieuw beëdigd: 106 vrouwen en 77 mannen, 24 meer dan in 2019. De meeste herbeëdigingen vonden plaats in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Dynamiek

Jorien Blaauw

De eind juli herbeëdigde Jorien Blaauw is zo’n herintreder. Blaauw begon tien jaar geleden als jurist bij DAS in Groningen, waar ze zich bezighoudt met familie- en personenrecht. DAS heeft als juridisch dienstverlener de keuze gemaakt om een full-service dienstverlening aan cliënten te bieden: van gratis advies en downloads tot juridische bijstand door juridisch specialisten. Een onderdeel daarvan betreft de advocaten in loondienst. Blaauw en 39 collega’s hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen tot (her)beëdiging. Daarmee zijn er bij DAS nu bijna honderd advocaten in loondienst en behoort de organisatie tot een van de grotere advocatenkantoren in Nederland.
Vóór haar komst bij DAS werkte Blaauw vijf jaar bij verschillende kleine advocatenkantoren. Over de redenen om haar toga destijds aan de kapstok te hangen zegt zij: “Ik was erg benieuwd naar de rol van jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar en de dynamiek bij een grote organisatie versus die bij de kleinere advocatenkantoren waar ik daarvoor werkte.” Ook een betere balans tussen werk en privé speelde bij haar beslissing een rol.

Multinational

Antoinette Douglas-Scheele

De in april herbeëdigde Antoinette Douglas-Scheele, advocaat bij A Lawyer Arbeidsrecht in Naarden Vesting, gooide eveneens het roer om. Zij werkte als advocaat bij SørensenWeijers & Ko en VerbeekdeCaluwé Advocaten, maar stapte in 2017 over naar het bedrijfsleven. Ze werd bedrijfsjurist en teamleider arbeidsrecht bij Lidl Nederland in Huizen. “Na 8,5 jaar advocatuur was ik benieuwd naar de wereld daarbuiten. Ik wilde ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van het bedrijfsleven, de wereld die ik vanuit mijn professie als advocaat bediende. Toen er zich een kans voordeed om bij een multinational aan de slag te gaan als teamleider arbeidsrecht heb ik deze dan ook met beide handen aangegrepen.”

Familiebedrijf

Sandra den Haan-Pans (Foto Marijke Verhoeff)

Bij de vorig jaar herbeëdigde arbeidsrechtadvocaat Sandra den Haan-Paans deed zich eveneens een kans voor die ze niet voorbij wilde laten gaan. Den Haan-Paans werkte bijna zes jaar als advocaat bij Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten in Rotterdam, maar nam in 2012 afscheid van de advocatuur om algemeen directeur te worden van de Werkendamse Verwarmings Industrie & Werkendamse Verwarmings Centrale, een door haar vader opgericht bedrijf met ongeveer honderd medewerkers. Ze had zeker nog niet genoeg van de advocatuur en had het naar haar zin bij het Rotterdamse strafrechtkantoor waar ze werkte, benadrukt ze. “Maar toen ik de kans kreeg om de leiding van het familiebedrijf over te nemen wilde ik die niet laten liggen.”

Gemist

Zowel Blaauw als Douglas-Scheele en Den Haan-Paans keerden na enkele jaren weer terug in hun oude beroep. Het familiebedrijf waar Den Haan-Paans de scepter zwaaide werd verkocht. Daarna wilde zij graag haar vak als advocaat weer uitoefenen. “Het procederen in de rechtszaal heb ik het meest gemist en ook de continue juridische uitdaging.” Het werken met mensen in combinatie met juridische vraagstukken blijft boeiend, vindt ze, vooral nu ze ook zelf ervaring in de praktijk heeft opgedaan als ondernemer. Ze startte haar eigen kantoor Meesterlijk Maatwerk Advocatuur in Werkendam.

Drijfveer

Ook Blaauw miste het procederen; dit was een van de redenen voor haar terugkeer. “Hoewel ik de afgelopen tien jaar binnen de arbeidsrechtpraktijk heb geprocedeerd bij de kantonrechter, was het procederen in personen- en familierechtzaken zeer beperkt door het procesmonopolie. Nu kan ik cliënten weer van A tot Z begeleiden en zo nodig bijstaan in een procedure. Voor cliënten en mijzelf is dat fijn, omdat de band die wij met elkaar opbouwen dan behouden kan blijven.” Advocaat zijn is vooral een gevoel dat zich niet in één woord laat vangen, stelt ze. “De essentie ervan, rechtshulp bieden in vervelende situaties waarin iedereen terecht kan komen, is voor mij een belangrijke drijfveer. In het familierecht gaat het om kwesties waar iedereen mee te maken kan krijgen. Dat ik hulp kan bieden om tot een oplossing komen, geeft me veel voldoening.”

Diversiteit

Douglas-Scheele realiseerde zich toen zij als bedrijfsjurist werkte dat ze eigenlijk “een advocaat pur sang” is en dat ze er veel plezier aan beleeft om “de diepte in te gaan om het naadje van de kous te weten”. Daarnaast miste ze ook de diversiteit aan zaken. Mooi aan haar advocatenvak vindt ze dat ze zowel werkgevers als werknemers juridisch kan ondersteunen. “Je bent als arbeidsrechtadvocaat een soort kameleon, omdat je de ene keer het ene belang vertegenwoordigt en de andere keer het tegenovergestelde belang. Hierdoor blijf je ook scherp.”

Aanrader

Inhoudelijk is het werk van Douglas-Scheele sinds haar terugkeer niet erg veranderd. Ze houdt zich nog steeds bezig met arbeidsrecht. Wel denkt ze dat ze door haar ervaring in het bedrijfsleven een betere advocaat is geworden. “Ik heb een nog beter inzicht gekregen in hoe juridische adviezen in de praktijk worden toegepast en waarom een juridisch adviseur gewaardeerd wordt. Mijn adviezen zijn daardoor nog meer tailor made, omdat ik nog beter weet wat organisaties van een advocaat verwachten.” Een tussenstap zoals zij maakte zou ze elke advocaat dan ook willen aanraden.
In de advocatuur is er in de tussentijd ook niet veel veranderd, constateert ze. “Het voelt als vanouds en 3,5 jaar er tussenuit zijn is ook niet zo lang.” Toch ziet ze wel één belangrijke verandering. “Op het gebied van digitalisering is er binnen de Rechtspraak een goede stap gezet. Een digitale zitting was voor mijn vertrek uit de advocatuur nog onmogelijk en is nu helemaal ingeburgerd.”

Acquisitie

Het werk van Blaauw is wel anders dan haar werk bij de advocatenkantoren waar ze vroeger werkte. Daar lag de nadruk op de insolventiepraktijk en zakelijke klanten. “Een zakelijke praktijk betekent ook een zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden, acquisitie. Bij DAS heb ik als advocaat geen taken op het vlak van acquisitie en hoef ik plat gezegd niet ‘achter mijn geld aan’. Ik ben bezig met de inhoud en probeer efficiënt en effectief de beste oplossing voor de klant te bewerkstelligen. Daarnaast heb ik de ruimte om me verder te specialiseren in het vakgebied waar mijn interesse ligt, het personen- en familierecht. Momenteel sta ik dan ook uitsluitend particulieren bij.”

Wennen

Waar Den Haan-Paans zich als advocaat eerst op het strafrecht richtte, houdt zij zich nu bezig met arbeidsrecht. Haar terugkeer naar de advocatuur bracht dan ook een flinke verandering met zich mee. “Vooral het contact met andere advocaten als wederpartij in een civiele procedure is wennen. Om inhoudelijk bij te zijn en te blijven heb ik veel cursussen gevolgd en dat blijf ik doen, in ieder geval meer dan de verplichte opleidingspunten.”
Als leidinggevende bij het familiebedrijf hield ze zich wel al met arbeidsrecht bezig, maar dat was vooral gericht op personeelszaken. Als arbeidsrechtadvocaat is haar werk veel breder. Maar overeenkomsten zijn er ook. “Er is overlap in de problemen waar mijn cliënten mee kampen en waarmee ik als ondernemer en werkgever werd geconfronteerd.”

Vrijstelling

Aan welke eisen herintredende advocaten moeten voldoen is vastgelegd in de Verordening op de advocatuur [zie kader]. Zo moet een herintreder die langer dan een jaar geen advocaat is geweest naast de verplichte jaarlijkse twintig opleidingspunten twintig extra opleidingspunten behalen. Een herintredende advocaat kan de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging vragen om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, bijvoorbeeld omdat hij of zij tot kort voor herintreding juridisch werk deed dat vergelijkbaar is met het huidige werk als advocaat.
Blaauw kreeg een gedeeltelijke vrijstelling, omdat zij de afgelopen tien jaar vakinhoudelijke scholing heeft gevolgd, onder meer via de NOvA-gecertificeerde DAS Academy. “De extra scholing die ik komend jaar ga volgen heeft betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft, hoger beroep en gedrags- of tuchtrecht.”

Afstandelijker

En de plechtigheid zelf: hoe hebben de drie herintreders die ervaren? De herbeëdiging van Douglas-Scheele vond door de coronamaatregelen online plaats en voelde daardoor wat afstandelijker dan haar beëdiging twaalf jaar geleden. “Geen trotse familie op de tribune, maar alleen met mijn kantoorgenoot Annerieke Weijts-Huiskes vanachter de computer in ons kantoor.” De herbeëdiging van Den Haan-Paans, die dit keer niet in Rotterdam was zoals in 2006 maar in Breda, werd wel live gehouden, maar vanwege corona met een beperkt publiek. Verder waren er weinig verschillen, constateert ze. “Wel was ik minder gespannen dan de eerste keer.” Waar destijds veel collega’s de beëdiging van Blaauw bijwoonden, kon door de coronamaatregelen nu alleen haar gezin bij de plechtigheid aanwezig zijn.

Veiligheid

Blaauw werd in juli herbeëdigd door de president van de rechtbank Noord-Nederland, samen met andere in Noord-Nederland werkzame advocaten. Tien jaar geleden vond de beëdiging plaats in het toenmalige arrondissement Assen met alleen advocaten die in Drenthe op het tableau stonden. De rechtbanken Groningen, Leeuwarden en Assen waren nog niet samengevoegd, dit gebeurde pas begin 2013. Ze moest toen op het kantoor van de toenmalige deken verschijnen. “Een mix van audiëntie en sollicitatie. Er werden pittige casussen voorgelegd om te testen of ik de gedragsregels kende.” Voor haar recente beëdiging moest ze de toets ‘Gedragsrecht‘ van de coördinator advocaten bij DAS maken. Dit deed haar denken aan het gesprek met de toenmalige deken. “Weer met een blos op de wangen een vragenvuur met pittige dilemma’s. Gelukkig ben ik met vlag en wimpel geslaagd!”
Opvallend vindt ze ook de ‘andere rol’ van het Openbaar Ministerie en de Orde tijdens de herbeëdiging, die net als bij de beëdiging tien jaar geleden vertegenwoordigd waren. “In hun betogen lag de nadruk nu vooral op het waarborgen van de veiligheid van advocaten, gelet op de recente gebeurtenissen en het belang van bewustwording van de risico’s van het vak.”

Regels voor herintreders

Advocaten die eerder op het tableau hebben gestaan en hun werk als advocaat weer willen oppakken, moeten opnieuw worden beëdigd en ingeschreven op het tableau. Een herintredende advocaat die langer dan een jaar geen advocaat is geweest moet sinds juli 2010 naast de verplichte jaarlijkse twintig opleidingspunten twintig extra opleidingspunten behalen. Dat staat in de Verordening op de advocatuur. De advocaat moet deze opleidingspunten halen in het jaar na de inschrijving, met juridische activiteiten op een voor zijn of haar praktijk relevant rechtsgebied. Anders dan bij de reguliere opleidingspunten mogen ze niet worden behaald met vaardighedentrainingen of andere niet-juridische cursussen. Het doel van deze herintredersregeling van de NOvA is de kennisachterstand van advocaten te herstellen die zij hebben door hun werk enige tijd niet uit te oefenen, zo is te lezen in de toelichting op de regeling.

Herintreders kunnen de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging vragen om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Ze moeten dan aantonen dat zij voldoende actuele kennis hebben van de voor hun praktijk relevante rechtsgebieden. De raad van de orde kan voorwaarden verbinden aan de vrijstelling. Een door de raad verleende vrijstelling is een beschikking in de zin van de Awb. Hiertegen kan men in beroep bij de algemene raad.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven